ΑρχικήΟικονομίαΠερισσότερα δάνεια στις επιχειρήσεις, λιγότερα στα νοικοκυριά

Περισσότερα δάνεια στις επιχειρήσεις, λιγότερα στα νοικοκυριά

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, οι επιχερήσεις έλαβαν μεγάλες τραπεζικές χορηγήσεις ύψους 4 δισ. ευρώ για το 2018.

Το αντίκριμα της βελτίωσης της ρευστότητας είναι η αύξηση επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες από 8,9 δισ. ευρώ το 2017 σε 13 δισ. ευρώ το 2018.

Εν αντιθέσει με τα νοικοκυριά τα οποία πολύ δύσκολα μπορούσαν να πάρουν νέα δάνεια όποιου είδους καθώς η χρηματοδότηση μειώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ το 2018 από 1,5 δισ. ευρώ το 2018.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το Δεκέμβριο του 2018 το υπόλοιπο των χορηγούμενων δανείων από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ήταν 170 δισ. ευρώ, έναντι 183,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2017.