Πρόεδρος στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ η πρώην ευρωβουλευτής Νίκη Τζαβέλλα

14 mins read

Η πρώην ευρωβουλευτής, Νίκη Τζαβέλλα, θα είναι όπως όλα δείχνουν η νέα πρόεδρος της Ιντρακάτ, μετά από πρόταση του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας,  ενώ η σύνθεση του Δ.Σ. αναμένεται να ψηφιστεί την Παρασκευή 15 Ιουλίου, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Πρόεδρος αναλαμβάνει η Νίκη Τζαβέλλα, οικονομολόγος, πρώην ευρωβουλευτής, βουλευτής και Διοικητής του ΟΑΕΔ που θα είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Αλέξανδρος Εξάρχου, μέτοχος της εταιρείας και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Ακτωρ. Ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ προτείνεται ο πρώην υπουργός Χάρης Παμπούκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, διαπρεπής νομικός και πρώην υπουργός, που συμμετέχει στην ισχυρή ομάδα που αναλαμβάνει την επόμενη μέρα της κατασκευαστικής εταιρείας.

Στην πρόταση για το νέο ΔΣ περιλαμβάνονται ακόμα οι Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης (Μη Εκτελεστικό Μέλος) πρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean Baltic Bank, η Αντιγόνη Γιόκαρη (Μη Εκτελεστικό Μέλος) στέλεχος με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων και πρώην στέλεχος της ΑΚΤΩΡ, ο Νικόλαος Βουγιούκας (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) οικονομολόγος και επί χρόνια στέλεχος ελληνικών και διεθνών τραπεζών, ο Ευστάθιος Τσοτσορός (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος και μεταξύ άλλων πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, ο Αθανάσιος Σχίζας (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), ηλεκτρολόγος μηχανικός και μεταξύ άλλων, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της «ΓΑΙΑ ΟΣΕ» και της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» και ο Παναγιώτης Αντιβαλίδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), πολιτικός μηχανικός εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

Σημειώνεται ότι στο εννεαμελές ΔΣ, οκτώ μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά και από αυτά τέσσερα μέλη είναι ανεξάρτητα , υπερκαλύπτοντας τις ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης για τη συγκρότηση αναβαθμισμένων Διοικητικών Συμβουλίων σε εισηγμένες εταιρείες με πλειοψηφία μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών.

Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνονται οι:

  • Νικόλαος Βουγιούκας (Πρόεδρος)
  • Αθανάσιος Σχίζας
  • Παναγιώτης Αντιβαλίδης

Facebook Comments