ΑρχικήΟικονομίαΤράπεζα Πειραιώς: Κλείδωσε η κρατικοποίησή της

Τράπεζα Πειραιώς: Κλείδωσε η κρατικοποίησή της

Το σχέδιο της δραστικής μείωσης των NPEs και της εξυγίανσης του ισολογισμού της, αποτελεί το “όχι” του SSM στην πληρωμή των CoCos σε μετρητά, όπως είχε τη δυνατότητα να πράξει η Τράπεζα στις 2 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το Markentews.gr, η απόφαση του SSM κοινοποιήθηκε στην διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς την Παρασκευή, δίνοντάς της ταυτόχρονα προθεσμία 5 ημερών προκειμένου να υποβάλει τα σχόλια της.

Όπως ήταν φυσικό η απόφαση του Επόπτη πυροδοτεί άμεσες εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς και πλέον η διοίκηση καλείται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα Business Plan με στόχο αρχικά την κρατικοποίηση και μέσα σε ένα χρόνο την επαναιδιωτικοποίηση με ταυτόχρονη αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων του Ομίλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου ενημέρωσε το Σάββατο σε έκτακτη σύσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που προκαλεί η απόφαση του SSM καθώς και τις πιθανές απαντήσεις που θα σταλούν στο πλαίσιο της 5νθήμερης διαβούλευσης.

Το αιτιολογικό της απόφασης αυτής του SSM βασίστηκε αφενός στην έκτακτη κατάσταση που διαμορφώνει η πανδημία και η οποία απαγορεύει “με διαταγή ΕΚΤ” την πληρωμή μερισμάτων από τις τράπεζες, καθώς και τις επαναγορές μετοχών, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν ακέραια τα κεφάλαια των τραπεζών.

Αφετέρου, στην σύσταση του SSM προς την Τράπεζα Πειραιώς να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που εξοικονομεί από την πληρωμή των CoCos για την ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μη πληρωμή των 165 εκατ. ευρώ για το κουπόνι των CoCos, προσθέτει 40 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς (υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%).

Οι επιπλέον αυτοί “πόντοι” στα κεφάλαια της Τράπεζας τής δίνουν τη δυνατότητα να αποαναγνωρίσει από τον ισολογισμό της επιπλέον μη εξυπηρετούμενα δάνεια 900 εκατ. – 1 δισ. ευρώ. Η πώληση (μείωση) των επιπλέον αυτών NPE θα επιτευχθεί “καίγοντας” κεφάλαιο που η Τράπεζα εξοικονομεί από την μη πληρωμή των 165 εκατ. ευρώ του κουπονιού των CoCos.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Τράπεζας Πειραιώς μειώθηκαν στις 30/9 στα 22 δισ. ευρώ από 23,3 στο τέλος του β΄ τριμήνου 2020. Με τις δύο τιτλοποιήσεις (Phoenix και Vega), ύψους 7 δισ. ευρώ, που επίκεινται στις αρχές του 2021, το απόθεμα NPE της Τράπεζας θα μειωθεί στα 15 δις. ευρώ.

Η μη πληρωμή του CoCos επιτρέπει τη μείωση του ποσού αυτού κατά 1 δις. ευρώ, ενώ η Τράπεζα θα πρέπει, στη βάση του επικαιροποιημένου business plan που θα ανακοινώσει για την εξυγίανση του ισολογισμού, να συμπεριλάβει και τις εμπροσθοβαρείς κινήσεις για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Επόμενη ημερομηνία σταθμός για την Τράπεζα Πειραιώς είναι η 25 Νοεμβρίου όπου και η απόφαση του SSM θα επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανοίγοντας πλέον διάπλατα τον δρόμο για την μετατροπή των Cocos αξίας 2 δισ. ευρώ, που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του 2015, σε μετοχές.

Σημειώνεται ότι η μετατροπή των Cocos θα γίνει αυτόματα και σε ορίζοντα ενός μήνα από την από την καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του κουπονιού – δηλαδή στις 2 Δεκεμβρίου ενώ όπως είναι γνωστό θα εκτοξεύσει το ποσοστό που διαθέτει σήμερα το Δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από το 26,4% σε 61,3%. Η μετατροπή θα γίνει στην τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή, με την έκδοση 395 εκατ. μετοχών, προεξοφλώντας την εγγραφή λογιστικής ζημίας, για λογαριασμό του Δημοσίου με βάση την τιμή στην οποία διαπραγματεύεται σήμερα η τράπεζα.

Να σημειωθεί ότι οι αναλυτές υπολογίζουν ότι ο αριθμός των μετοχών από 436 εκατομμύρια θα φτάσει στα 831 εκατομμύρια, ενώ η τιμή της μετοχής έκλεισε την Παρασκευή στα 0,705 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς διαμορφώνεται στα 310 εκατ. ευρώ, όταν η λογιστική αξία ανέρχεται στα 5,2 δις. ευρώ. Αν συνυπολογιστούν οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την μετατροπή των CoCos τότε η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται σε 605 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την τιμή της μετοχής, μετά την έκδοση των νέων μετοχών δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή ή προσαρμογή της τιμής λόγω της εταιρικής μεταβολής. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η τιμή μιας μετοχής δεν προσαρμόζεται σε περίπτωση μετατροπής ενός μετατρέψιμου ομολόγου, όταν η νέα θεωρητική τιμή είναι υψηλότερη από την παλαιά τιμή.

Νέα ανακοίνωση της Τράπεζας

«Σε συνέχεια των από 30 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε προσχέδιο προκαταρκτικής απόφασης από το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο οποίο αναφέρεται η πρόθεση της εποπτικής αρχής να μην εγκρίνει το αίτημα της Τράπεζας για πληρωμή σε μετρητά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των τόκων του Μετατρέψιμου Ομολόγου (Contingent Convertible Security – CoCo) ύψους €165εκατ, το οποίο είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα τις επόμενες ημέρες. Με τη λήψη της τελικής απόφασης, η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που η τελική απόφαση της ΕΚΤ αποκλείσει την πληρωμή των τόκων του CoCo με μετρητά και η μη πληρωμή των τόκων προκαλέσει μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές, τότε η εξέλιξη του κεφαλαίου της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι: (α) θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCo στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια και (β) από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή €495εκατ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.

Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο. Η πρόοδος της λειτουργικής απόδοσης της Τράπεζας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, παράλληλα με την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και του πλάνου μετασχηματισμού. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανέρχεται στο 16,1% με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας  CET1 στο 14,1%.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του Εννεάμηνου 2020 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»

Πηγή: Marketnews.gr