ΑρχικήΟικονομίαΥπό… παρακολούθηση από 6 έως 18 μήνες οι δικαιούχοι του προγράμματος «γέφυρα»

Υπό… παρακολούθηση από 6 έως 18 μήνες οι δικαιούχοι του προγράμματος «γέφυρα»

Υπό το… στενό μαρκάρισμα της κυβέρνησης θα βρίσκονται για διάστημα από έξι έως και 18 μήνες μετά την καταβολή της επιδότησης οι δικαιούχοι του προγράμματος «γέφυρα», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ήτοι την ομαλή αποπληρωμή του δανείου.

Σε διαφορετική περίπτωση, το Δημόσιο δύναται να άρει τη συνεισφορά του, ζητώντας – αναδρομικά και με τόκο 2% – το ποσό, που κατέβαλε καθ’ όλη τη διάρκεια του 9μήνου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το άρθρο 79 του σχεδίου νόμου, που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή,  το χρονικό διάστημα της παρακολούθησης έχει ως εξής:

  • 6 μήνες, εφόσον πρόκειται για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια, που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες στις 29.2.2020
  • 12 μήνες για δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών
  • 18 μήνες για τις καταγγελμένες απαιτήσεις
  • 12 μήνες για δάνεια, των οποίων η δόση δεν είναι σε μηνιαία βάση.

«Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά τον χρόνο, που είναι καταβλητέες, καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης, μετά την λήξη της επιδότησης», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του, ο οφειλέτης εκπίπτει από τη συνεισφορά του Δημοσίου. Η έκπτωση επέρχεται αναδρομικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του».

Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση έκπτωσης τα καταβληθέντα ποσά της συνεισφοράς αναζητούνται, καταλογίζονται στον οφειλέτη και επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο 2% από τον χρόνο καταβολής τους.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά τη διάρκεια της επιδότησης, αυτές είναι οι εξής:

α) η εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της οφειλής, που βαρύνει τους ίδιους. «Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή, που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία, που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή, η καταβολή συνολικού ποσού έως 150 ευρώ», τονίζεται.

β) η παροχή πρόσβασης στα στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά τους, κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο από το Δημόσιο. «Εάν αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, τα ποσά της επιδότησης επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο 5%. Ειδικά για την περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των κανονισμών ήσσονος σημασίας για τα επιχειρηματικά δάνεια, επιβάλλονται τόκοι για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», αναφέρεται.

 

Τι ισχύει για οφειλέτες σε Ν. Κατσέλη, άρθρο 99 και εξωδικαστικό  

 Επιδότηση της δόσης για εννέα μήνες, αφού προηγουμένως ρυθμίσουν τις οφειλές τους, μπορούν να διεκδικήσουν και οι δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη.

«Οφειλέτες, που έχουν υποβάλει αίτηση στον ν. 3869/2010, η οποία εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό, χωρίς να έχει συζητηθεί, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση. Εάν οι αιτούντες ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές, που είναι επιδεκτικές για την καταβολή συνεισφοράς του Δημοσίου κατά τον παρόντα νόμο, η δίκη του ν. 3869/2010 καταργείται ως προς τις οφειλές, που ρυθμίστηκαν συναινετικά», σημειώνεται στο σχέδιο νόμου, με την κυβέρνηση να υπογραμμίζει πως «η διπλή ρύθμιση των ίδιων οφειλών (σ.σ. από τράπεζες/servicers και δικαστήριο) δεν εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα, αντιθέτως θα παρείχε κίνητρο στον οφειλέτη να φανεί ασυνεπής στο σχέδιο ρύθμισης οφειλών του Κατσέλη».

Όσον αφορά σε εκείνους, που έχουν λάβει τελεσίδικη απόφαση, τότε, εφόσον εγκριθεί η συνεισφορά του παρόντος νόμου, «παραιτούνται του δικαιώματος να ζητήσουν συνεισφορά του Δημοσίου, σύμφωνα με τα εδάφια πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010».

Την ίδια στιγμή, οι δανειολήπτες, που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στον νέο Κατσέλη (4605/2019), εάν μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα «γέφυρα» δεν έχει επιτευχθεί ρύθμιση, τότε μπορούν να λάβουν την 9μηνη επιδότηση, εφόσον παραιτηθούν από το παλαιό σχήμα προστασίας. Υπενθυμίζεται ότι και αυτό προέβλεπε κρατική επιδότηση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε και το 50% επί της δόσης, ενώ υπήρχε και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταικούρας, τόνιζε πως έχει εγκριθεί επιδότηση, μέχρι τη συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων, που ρυθμίστηκαν, ύψους 20,4 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών σε δάνεια, ύψους 9,8 εκατ. ευρώ.

Τέλος, εκτός προγράμματος μένουν όσοι έχουν υπαχθεί είτε στο άρθρο 99 είτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό, εκτός εάν παραιτηθούν πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα «γέφυρα».

 

Η πρόβλεψη για τα δάνεια σε αναστολή

 Τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρόνο, κατά τον οποίο θα αρχίσει να… τρέχει η επιδότηση, έχουν οι δανειολήπτες με… παγωμένες λόγω κορονοιού οφειλές.

«Σε περίπτωση, που σε επιλέξιμο οφειλέτη έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή δόσεων σε οφειλές, για τις οποίες εγκρίνεται η συνεισφορά του Δημοσίου, μπορεί, κατ’ επιλογή του είτε να διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς είτε να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς μετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής», τονίζεται στο υποβληθέν νομοσχέδιο και προστίθεται: «Δεν μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον επιμήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιμη οφειλή, μετά τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, η συνεισφορά δεν μπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα μηνών από τις 31.12.2020».

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου του 2020 μπήκαν στον «πάγο» 284.710 δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων, συνολικού ύψους περίπου 18,5 δισ. ευρώ.

 

Κριτήρια και για τους εγγυητές καταγγελμένων απαιτήσεων

 Συγκεκριμένα κριτήρια, που θα κρίνουν εάν ένας οφειλέτης, με καταγγελμένο δάνειο, είναι δικαιούχος της επιδότησης, πρέπει να πληρούν και οι εγγυητές.

Ειδικότερα, με βάση το σχετικό νομοσχέδιο, σε περίπτωση ύπαρξης συνοφειλέτη ή εγγυητή για τα επίμαχα δάνεια, ο καθένας από αυτούς πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • Το ατομικό του εισόδημά να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ
  • Η ακίνητη περιουσία του να έχει συνολική αξία, που δεν υπερβαίνει τα 280.000 ευρώ και
  • Να θεωρείται πληγείς.