Βρούτσης: «Στηρίζουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά την απασχόληση»

29 mins read

Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για το 2021 για τον ιδιωτικό τομέα, συνυπολογίζοντας και την ήδη εφαρμοσθείσα μείωση των 0,90 ποσοστιαίων μονάδων από το Β’ εξάμηνο του 2020, μειώνει συνολικά κατά 3,90 ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.
Με δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Βρούτσης διευκρινίζει ότι η εξαγγελθείσα μείωση των εισφορών εφαρμόζεται στις εισφορές υπέρ τρίτων και δεν θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Παράλληλα, επισημαίνει: «η μείωση του μη μισθολογικού κόστους αποτελεί μία ακόμα προεκλογική μας δέσμευση, που γίνεται πραγματικότητα, αλλά, παράλληλα, συνιστά την πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική πολιτική για την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ενώ θα συμβάλει καίρια στην αποκλιμάκωση της ανεργίας».
Με βάση την εξαγγελθείσα μείωση, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το έτος 2021 διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον πίνακα:
Ισχύουσα κατάσταση 2019
Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο
Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ 12,47 21,13 33,60
Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών 3,28 3,68 6,96
Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα) 15,75 24,81 40,56
% επί του συνόλου 38,82% 61,18% 100,00%
Ασφαλιστικές εισφορές το 2021
Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο
Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ 12,47 21,13 33,60
Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών 1,65 1,41 3,06
Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα) 14,12 22,54 36,66% επί του συνόλου 38,51% 61,49% 100,00%
Ενώ η σωρευτική μείωση το 2021 για εργαζόμενο και εργοδότη αποτυπώνεται ως ακολούθως:
Σωρευτική μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες
Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο
-0,42 -0,48 -0,90
-1,21 -1,79 -3,00
-1,63 -2,27 -3,90
Το ετήσιο όφελος στο μισθό (προ φόρου) των εργαζομένων παρουσιάζεται στα παραδείγματα:
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.500
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.264
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.288
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 342
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.200
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.011
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.031
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 274
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 843
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 859
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 228
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 800
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 674
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 687
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 183
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 650
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 548
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 558
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 148
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.500
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.872
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.838
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 477
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.200
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.498
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.471
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 381
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.248
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.225
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 318
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 800
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 999
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 980
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 254
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 650
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 811
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 797
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 207.
Πηγή: MarketNews.gr

Facebook Comments