Ποιος σύμβουλος του πρωθυπουργού αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της κλιματικής αλλαγής

5 mins read

Η κυβέρνηση θα θέσει με ένταση το επόμενο διάστημα το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Όπως γράφει ο “Βηματοδότης“, “ήδη ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού κ. Αλ. Πατέλης έχει αφιερωθεί στη μελέτη του όλου θέματος και δεν κρύβει ότι οι πτυχές του είναι πολυδιάστατες, ακουμπούν πάμπολλες πλευρές της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, θα μας συνοδεύει για πολλά χρόνια και θα χρειαστούν βαθιές επεξεργασίες για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων και των πολιτικών που θα υιοθετηθούν. Μάλιστα ο ίδιος θεωρεί ότι η όλη διαχείριση του φαινομένου δεν μπορεί παρά να έχει έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς θα τύχουν γενικής εφαρμογής και θα χρειαστούν ξεχωριστές πρόνοιες για τους φτωχότερους των συμπολιτών μας που δεν θα έχουν τις οικονομικές δυνάμεις να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες“.

Facebook Comments