ΑρχικήΠολιτικήΑυξάνονται κατά 46% οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών

Αυξάνονται κατά 46% οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών

Αυξήσεις στις αποδοχές 19 συνολικά εξωκοινοβουλευτικών υπουργών της κυβέρνησης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση προβλέπει ουσιαστικά την εναρμόνιση του μισθολογίου των μελών της κυβέρνησης με αυτούς των στελεχών του δημοσίου και των αυξήσεων που θα λάβουν στις αρχές του 2023.

«Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό 90% των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές δικαστικών λειτουργών», αναφέρει.

Παράλληλα, για τις αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών Υφυπουργών ορίζεται ότι διαμορφώνεται στο 80% των αποδοχών του προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου», αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία ενώ το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει ετήσια δαπάνη ύψους 408.000 ευρώ.

Αναφερόμενος στην τροπολογία, το μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος σημειώνει σε ανάρτησή του:

Με τη μεταμεσονύκτια τροπολογία που παρατίθεται, οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών αυξάνονται κατά 46%.

Άρθρο 10
Αποδοχές Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική
ιδιότητα
1. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική
ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και
επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό
νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.
2. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές Υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου
του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των
δικαστικών λειτουργών.
3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.
4. Το παρόν ισχύει από την Ιη Ιανουαρίου