Ο Αλκιβιάδης Στεφανής νέος Σύμβουλος της Κυβέρνησης

1 min read
ÅíçìÝñùóç áðü ôïí Õöõðïõñãü ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, ê. ÁëêéâéÜäç ÓôåöáíÞ, ãéá èÝìáôá áñìïäéüôçôÜò ôïõ.(EUROKINISSI/ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)
Ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής αναλαμβάνει Σύμβουλος της Κυβέρνησης επί θεμάτων ακριτικών περιοχών και Αγίου Όρους.

Facebook Comments