Προεκλογικές προσλήψεις – Μύρισε εκλογές

33 mins read

Η κυβέρνηση ενόψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών την 26η Μαϊου προχωρά στην απελευθέρωση χιλιάδων προσλήψεων μόνιμου και εποχικού προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες.

Όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, με πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, δίνονται προεκλογικά «δώρα» σε δημάρχους και περιφερειάρχες, καθώς καταργούνται ουσιαστικά οι περιορισμοί των προσλήψεων που προβλέπει η νομοθεσία για την προεκλογική περίοδο και γίνονται «λάστιχο» οι εξαιρέσεις από την αναστολή διορισμών.

Οι 8.166 της 3Κ/2018
Μπροστά στο ενδεχόμενο να μην προλάβει τα εκδώσει τα οριστικά αποτελέσματα της 3Κ/2018, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά αλλάζει τους νόμους περί προσλήψεων, όπως ακριβώς είχε κάνει ένα χρόνο πριν, με τη θεσμοθέτηση των κριτηρίων για την ίδια προκήρυξη, εισάγοντας την αυξημένη μοριοδότηση, με μοναδικό σκοπό να «αποκαταστήσει» τους χιλιάδες συμβασιούχους στους δήμους.

Παράλληλα, μέσα στην προεκλογική περίοδο και αφού διορίσει τους 8.166 της 3Κ/2018, σκοπεύει να προχωρήσει και σε δεύτερο κύκλο μονιμοποιήσεων στους δήμους, αυτή τη φορά για 757 θέσεις.

Η νέα προκήρυξη που θα εκδοθεί και αυτή από το ΑΣΕΠ θα είναι, ουσιαστικά, συμπληρωματική της προκήρυξης 3Κ/2018. Θα γίνει με τα ίδια κριτήρια και με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή και αυτή θα δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν ήδη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο Δημόσιο.

Αρχικά οι δυο αυτές προκηρύξεις ήταν προγραμματισμένες να βγουν πολύ νωρίτερα. Λόγω πολύμηνης καθυστέρησης του ΑΣΕΠ σχετικά με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της 3Κ/2018, οι διαδικασίες και των δυο αυτών διαγωνισμών πήγαν πίσω με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει λίγο πριν από τις εκλογές, χωρίς προσωπικό στους δήμους. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή στους δήμους εργάζονται με προσωρινές συμβάσεις ένα μεγάλο μέρος των επιτυχόντων της 3Κ/2018, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν μέσα στην άνοιξη. Το υπ. Εσωτερικών εδώ και μήνες ασκεί μεγάλη πίεση στο Ανώτατο Συμβούλιο, προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες, ωστόσο η Ανεξάρτητη Αρχή από τη μεριά της κάνει λόγο για τεράστιο αριθμό υποψηφίων που είχαν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά.

Και 8.933 μέσω κοινωφελούς εργασίας

Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο εξαιρούνται και οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας, όπως για παράδειγμα αυτή για τις 8.933 θέσεις που ανακοινώθηκε χθες από τον ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της νέας πρόσκλησης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18 Μαρτίου. Εάν προσθέσει κανείς και το δίμηνο που χρειάζεται προκειμένου ο ΟΑΕΔ να επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και το διάστημα των ενστάσεων που ακολουθεί, τότε καταλαβαίνουμε ότι η πρόσληψη του νέου προσωπικού θα γίνει χρονικά περίπου κοντά στην ημερομηνία των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Και 1.333 συμβασιούχοι
Αυξάνεται, εξάλλου, κατά τετρακόσια (400) άτομα [χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) από εννιακόσια (900), που ισχύει σύμφωνα με τη μνημονευόμενη ΚΥΑ], ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ. ή συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. β’ της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

Αυξάνονται επίσης οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 82 του νομοσχεδίου, από τους περιορισμούς που ισχύουν για τις προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών εξαιρούνται:

– Οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το ΑΣΕΠ πριν από την προκήρυξη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

– Οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 3Κ/2018.

– Η κάλυψη οργανικών θέσεων των ΟΤΑ από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου 4483/2017.

– Η διαδικασία μετάταξης του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 278 του ν. 4555/2018.

– Οι προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές (γυμναστές, καλλιτέχνες κ.ά.) και των απασχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας

– Οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του νόμου 4152/2013

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα κατά την προεκλογική περίοδο επιτρέπονταν οι προσλήψεις μόνο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικότερα: προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα αυτών προκειμένου για τις ειδικότητες ναυαγοσωστών, υδρονομέων άρδευσης, χειριστών μηχανημάτων, εργαζόμενους σε πυρασφάλεια, παιδικών σταθμών, καθαριότητας, ΚΑΠΗ, αμειβομένων μέσω ΕΣΠΑ, παιδικές κατασκηνώσεις και έκτακτου προσωπικού σε εργασίες δακοκτονίας

Facebook Comments

Τελευταία Νέα