Θαύμα! Ο Πιερρακάκης καταργεί με νόμο το φαξ στο Δημόσιο

19 mins read

Εχθές κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το άρθρο 99 του σχεδίου νόμου («Κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης – κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών») του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την κατάργηση, σε λίγες ημέρες, από 1ης Οκτωβρίου, της διακίνησης, μέσω τηλεομοιοτυπίας, εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την εν λόγω διάταξη, που έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα, επιχειρείται να σηματοδοτηθεί η μετάβαση του Δημοσίου στην ψηφιακή εποχή. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να επιτευχθεί συνολικά μέσω του –232 άρθρων– σχεδίου νόμου του «Συντάγματος της Πληροφορικής», όπως αποκαλείται από τους μηχανικούς Πληροφορικής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το σχέδιο νόμου προβλέπει την ενίσχυση της αποδεικτικής ισχύος των ηλεκτρονικών εγγράφων στα δικαστήρια, καθώς αυτά θα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Καθιερώνεται, μάλιστα, η ψηφιακή θυρίδα κάθε πολίτη και κάθε φορέα, που θα τηρείται στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (Gov.gr). Στις θυρίδες των χρηστών τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα μέσα από την πλατφόρμα, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους φορείς του Δημοσίου κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων.
Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να αποστέλλουν δημόσια έγγραφα στη θυρίδα του χρήστη ύστερα από αίτησή του. Καθιερώνεται επιπλέον μοναδικός προσωπικός αριθμός (Π.Α.) που θα καλείται να χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με δημόσιους φορείς. Θα αποτελείται από δώδεκα αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα, που θα είναι αριθμητικά, θα αντιστοιχούν στον ΑΦΜ. Χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο από τη γέννησή του και θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σε ορίζοντα δύο χρόνων.
Επιπροσθέτως, το σχέδιο νόμου προβλέπει την ίδρυση της εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» με σκοπό την αξιοποίηση του ταμείου «Φαιστός» που θα έχει σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εφαρμογές 5G. Το «Φαιστός» θα έχει ως αρχικό κεφάλαιο το 25% των εσόδων του Δημοσίου από τη δημοπρασία που θα διεξαγάγει η ΕΕΤΤ για τις άδειες 5G, δηλαδή περίπου 90 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία με στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος των εταιρειών 5G, κατά τους επαΐοντες.
Άλλες διατάξεις ρυθμίζουν ζητήματα αναφορικά με τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, όπου οι πολίτες θα δηλώνουν μόνο τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου τους, ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία θα αντλούνται ηλεκτρονικά. Επίσης, ο αριθμός των περιοχών υπερδιπλασιάζεται, από τις περίπου 400 του αρχικού προγράμματος σε 900.

Facebook Comments