ΟΠΑΠ: Απορροφά τις “ΟΠΑΠ Υπηρεσιών” και “Ιπποδρομίες ΑΕ”

Την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις συνδεδεμένες θυγατρικές “ΟΠΑΠ Υπηρεσιών” και “Ιπποδρομίες “ΑΕ” αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του εισηγμένου Ομίλου.

Περισσότερα...