Ο Σπυρίδων Πρωτοψάλτης νέος διοικητής του ΟΑΕΔ

Ο Σπυρίδων Πρωτοψάλτης ορίστηκε να αναλάβει τα καθήκοντα του νέου διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Περισσότερα...