ΟΠΑΠ: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2018 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές, έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Περισσότερα...