ΣΕΒ: Κάθε Έλληνας χρωστάει 29.700 λόγω του εξωτερικού δανεισμού

Σύμφωνα με το MarketNews.gr, τα 29.700 ευρώ διαμορφώνεται το ποσό του χρέους με το οποίο κάθε Έλληνας επιβαρύνεται έναντι δανειστών από το εξωτερικό, ποσό διπλάσιο περίπου του μέσου όρου του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματός του, σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ με βάση τη μελέτη του ΟΟΣΑ “Hows Life”.

Περισσότερα...