Μπαμπά όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ιστορικό στέλεχος

Αλήθεια πως είναι να μιλάς για την αλήθεια των άλλων, χωρίς
να τους έχει ρωτήσει; Πως είναι να μιλάς εξ΄ονόματος των σκληρά εργαζόμενων,
των φτωχών, των αδύναμων, των μειονοτήτων, των νέων χωρίς να ζεις την δική τους
πραγματικότητα; Χωρίς καν να είσαι σε επαφή μαζί τους; Σε όλα αυτά μόνο ένα
«ιστορικό στέλεχος» θα μπορούσε να απαντήσει.

Περισσότερα...