Στην τελική φάση ριζικής ανακαίνισης η Πυροσβεστική Ακαδημία στην Κηφισιά

Με μία μακρά ιστορία που ξεκινά το 1931 και την καθιέρωση του υποχρεωτικού της εκπαίδευσης των κατατασσόμενων στο Πυροσβεστικό Σώμα, το κτίριο της Ακαδημίας εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής των δοκίμων.

Περισσότερα...