Ο Πόλεμος μας χτυπάει την πόρτα…

Υπάρχει ένα γνωστό ρητό, που λέει ότι:
«Ο Πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στους… στρατιωτικούς»!
Εκείνο που εννοείται, βέβαια, δεν είναι ότι κάποιοι άλλοι – παντελώς αδαείς – πρέπει να ασχοληθούν με την αμυντική προπαρασκευή. 

Περισσότερα...