Η κυβέρνηση βάζει τέλος στη γραφειοκρατία με «τράπεζα πληροφοριών»

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στοχεύει στο να βάλει τέλος στη γραφειοκρατία αλλά και την ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι μέχρι σήμερα υποχρεώνονται να προσκομίζουν έγγραφα που τους ζητούνται από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως τα τραπεζικά ιδρύματα, με τους οποίους συναλλάσσονται.

Περισσότερα...