Προσφυγικό: Διπλασιασμός του προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης από την EASO

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το άσυλο στην Ελλάδα (EASO) προχωράει σε διπλασιασμό του προσωπικού που απασχολεί στην Ελλάδα, από 500 άτομα στα 1.000, και αύξηση κατά 30% της χρηματοδότησης, που για το 2020 θα ανέλθει στα 36 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα...