Πρόστιμο €3,3 εκατ. στην FrieslandCampina Hellas από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.304.110 στην FrieslandCampina Hellas για τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη που συνίστατο αφενός στον καθορισμό τιμών μεταπώλησης και αφετέρου στην επιβολή ρήτρας μη ανταγωνισμού σε συνεργαζόμενους με αυτήν χονδρεμπόρους/διανομείς.

Περισσότερα...