«Φροντίδα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Αττική: Προκλήσεις και προοπτικές»

ΕΠΑΨΥ:«Φροντίδα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Αττική: Προκλήσεις και προοπτικές»

Η "εξέλιξη της ζωής" και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) ανοίγουν το διάλογο για μεταρρύθμιση και ολιστική παρέμβαση στο ευαίσθητο πεδίο της παιδικής προστασίας, θέτοντας αυτή τη φορά στο επίκεντρο την προώθηση της ψυχικής υγείας παιδιών...