Στο 4,96% μειώθηκε το ποσοστό της Silchester στη ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι η συνολική άμεση συμμετοχή της «Silchester International Investors International Value Equity Trust» μειώθηκε στις 31.10.2019 από 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ ή 11.632.267 μετοχές σε 4,96% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ ή 11.515.991 μετοχές.

Περισσότερα...