Σε λειτουργία το support.gov.gr: Πώς θα επικοινωνούν ψηφιακά οι πολίτες με τις δημόσιες υπηρεσίες

Διαθέσιμη στους πολίτες για την επικοινωνία και την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών των φορέων είναι η ψηφιακή πλατφόρμα support.gov.gr

Περισσότερα...