Ινστιτούτο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: ”Η Νέα Γενιά μιλά για την Οικονομία, την Ανάπτυξη και τις Προοπτικές της Ελλάδος του Αύριο”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ – ΘΕΜΑ
”Η Νέα Γενιά μιλά για την Οικονομία, την Ανάπτυξη 
και τις Προοπτικές της Ελλάδος του Αύριο”
ΚΕΙΜΕΝΟ
Το ”Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ” συνεχίζει με δυναμικό τρόπο και ουσιαστικό λόγο την παρουσία του και το 2022.

Περισσότερα...