ΑρχικήΕπικαιρότηταMIG: Κάλυψε ΑΜΚ 31,8 εκατ. ευρώ στη θυγατρική SingularLogic

MIG: Κάλυψε ΑΜΚ 31,8 εκατ. ευρώ στη θυγατρική SingularLogic

Την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της SingularLogic συνολικού ύψους περίπου 31,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η MIG.

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση χρέους, περιλαμβανομένων κοινών ομολογιακών δανείων έκδοσης της SingularLogic ονομαστικής αξίας 26 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη MIG, το συνολικό ποσοστό της οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic διαμορφώθηκε σε 99,61%. Το μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic αυξήθηκε σε 32,682 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της μειώθηκε από 54,8 εκατ. ευρώ σε 28,8 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των κινήσεων αυτών, η χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση της SingularLogic ενισχύονται σημαντικά, ούτως ώστε η εταιρεία να επικεντρωθεί απερίσπαστη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.