Πρωτοποριακή απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης κόντρα σε fund του Λονδίνου

7 mins read

Το δικαστήριο διέταξε την αποδέσμευση μέρους του εφάπαξ της εφοριακού που είχε κατασχεθεί λόγω κόκκινου στεγαστικού δανείου, το οποίο νωρίτερα είχε πουληθεί σε ξένο fund στο Λονδίνο. Η εφοριακός είχε πάρει στεγαστικό δάνειο 130.000 ευρώ το 2003. Οι δόσεις να πληρώνονταν απευθείας από το μισθό της. Ωστόσο, η εφοριακός επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί και σύμφωνα με ρήτρα της δανειακής σύμβασης που είχε υπογράψει, τα ¾ του εφάπαξ, έπρεπε να πάνε για την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο fund που το είχε αγοράσει.

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης προχώρησε σε μία πρωτοποριακή απόφαση στην οποία απαγορεύτηκε η παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού από την σύνταξη της εφοριακού και συγκεκριμένα έλεγε:

Λόγω της ανυπαίτιας περιέλευσης της σε αδυναμία πληρωμής, η οποία οφείλεται στην μείωση των μισθών της, αλλά και των συντάξεων σε σχέση με τις προσδοκώμενες λόγω πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής και προς εκπλήρωση του σκοπού των ενδίκων ρυθμίσεων απαιτείται η διατήρηση της υπάρχουσας περιουσίας της, ώστε χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη ρύθμιση των χρεών της και την απαλλαγή της από αυτά.

Facebook Comments