Κοιτά ποιος μιλάει για τη ΔΕΗ

11 mins read

Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που η ΔΕΗ φλέρταρε με την ολοκληρωτική καταστροφή, ακόμα και με τη χρεοκοπία.

Ίσως ακούγεται βαρύγοδυπο σε ορισμένους σήμερα, αλλά πραγματικά το 2019 η ΔΕΗ κινδύνευε να μείνει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου ως ένα άχρηστο κουφάρι, ως μια άλλη ΛΑΡΚΟ, με πολύ μεγαλύτερη όμως σημασία για το μέσο νοικοκυριό. Ήταν τότε το πόρισμα των ορκωτών λογιστών της EY που ανέφερε ότι η ΔΕΗ δεν είναι βιώσιμη, καθώς χρωστούσε μακράν περισσότερα από όσα της χρωστούσαν.

«Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία επισημαίνεται ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος στην κλειόμενη χρήση παρουσιάζουν μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, ενώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου υπολείπονταν κατά 949 εκατ. ευρώ και 708 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, αντίστοιχα», αναφερόταν στην έκθεση για το έτος 2018.

Δύο χρόνια μετά, η ιστορία είναι γνωστή: η ΔΕΗ ήρθε στα ίσια της και εξυγιάνθηκε με ένα σοβαρό και συγκροτημένο σχέδιο, αλλά και με μια κανονική διοίκηση που ήξερε την αγορά, όχι με ένα κράμα εντολοδόχων του Μαξίμου και τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ σε πρώτο ρόλο. Και ήρθε η ώρα για μια μεγάλη ΑΜΚ, στην οποία το Δημόσιο μέσω του Υπερταμείου δεν θα συμμετάσχει. Θα διατηρήσει, βεβαίως, blocking minority, κρατώντας ποσοστό άνω του 34% και θα ασκεί management, αλλά πλέον θα ισχυροποιηθεί η παρουσία του ιδιωτικού τομέα. Ποιοι έχουν ενστάσεις; Μα φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιος ΣΥΡΙΖΑ, όμως; Αυτός που έφτιαξε το Υπερταμείο και αυτός που επίσης βούλιαξε τη ΔΕΗ και την έφτασε αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία, μετά τις…μαγικές κινήσεις που έγιναν στην επιχείρηση, η οποία δεν εισέπραττε τίποτε από όσα της χρώσταγαν, για να πουλάει ευαισθησία η τότε κυβέρνηση; Ναι, οι ίδιοι είναι…

Ο εξ απορρήτων

Facebook Comments