Σύμφωνα με τον οίκο, η αξιολόγηση αυτή αντανακλά τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα του χρέους της γενικής κυβέρνησης και την απουσία της διαρθρωτικής δημοσιονομικής προσαρμογής, το σχετικά υψηλό καθαρό εξωτερικό χρέος, την ακόμη αδύναμη ποιότητα του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα, την πολύ χαμηλή τάση της ανάπτυξης του ιταλικού ΑΕΠ, τους πολιτικούς κινδύνους και την αβεβαιότητα που προκαλεί η τρέχουσα πολιτική δυναμική και επίσης σχετίζεται με τους καθοδικούς κινδύνους στις προβλέψεις της Fitch για την πορεία του δημόσιου χρέους.
Όπως αναφέρει, η ανάπτυξη του ΑΕΠ έχει επιβραδυνθεί και η αβεβαιότητα της εγχώριας πολιτικής όπως και η πιο αδύναμη εξωτερική ζήτηση έχουν παρασύρει προς τα κάτω τις επενδύσεις, τη στιγμή που η ιδιωτική κατανάλωση έχει χάσει επίσης τη δυναμική της.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Fitch, το ιταλικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,3% το 2019, από το 0,8% το 2018 (σε σχέση με το 1,8% που είχε προβλέψει ο οίκος και για τα δύο έτη στις προηγούμενη αξιολόγησή της τον Αύγουστο). Παράλληλα, με βάση τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις, η ανάπτυξη των επενδύσεων θα μειωθεί στο 0,4% από το 3,8% πέρυσι.