ΕΚΤ: 127 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα για το 2018

3 mins read

Σύμφωνα με το MarketNews.gr, oι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2018 δείχνουν ότι τα κέρδη χρήσης αυξήθηκαν κατά 301 εκατ. ευρώ, σε 1.575 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ και το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP).
Οι τόκοι-έσοδα της ΕΚΤ επί των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί στο πλαίσιο του προγράμματος SMP ανήλθαν σε 127 εκατ. ευρώ (2017: 154 εκατ. ευρώ).

Facebook Comments

Τελευταία Νέα