Σε τι τιμές «σκοτώνουν» οι Έλληνες τις χρυσές λίρες

30 mins read

«Επιδρομή» στα σεντούκια, όπου φυλάνε τις χρυσές λίρες, πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα οι Έλληνες, προσδοκώντας να επωφεληθούν από την άνοδο της τιμής του πολύτιμου μετάλλου και δη, σε μία περίοδο, όπου ο κορονοιός… επιτίθεται στα εισοδήματά τους.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το α’ τρίμηνο του 2020 αγόρασε από ιδιώτες 28.064 τεμάχια (Ελισάβετ 1973, 1974 και προγενέστερων ετών) έναντι 21.502 το ίδιο περυσινό διάστημα (αύξηση 23,38%). «Εάν δεν είχαν επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις από τα μέσα Μαρτίου, τότε το τρίμηνο θα είχε κλείσει σαφώς υψηλότερα», σχολιάζουν σε DailyPost.gr και MarketNews.gr αρμόδιες πηγές, υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για μία τάση, η οποία ξεκινήσει ήδη από πέρυσι.

Προς επίρρωση, το 2019 πουλήθηκαν από ιδιώτες 99.744 τεμάχια έναντι 52.935 τον αμέσως προηγούμενο χρόνο (αύξηση 46,93%). Εν μέσω θέρους, μάλιστα, δηλαδή το γ’ τρίμηνο του περασμένου έτους, η εποπτική αρχή συγκέντρωσε περισσότερες από 32.500 λίρες, με τους κατόχους να τις ρευστοποιούν έναντι 279,02 ευρώ, που ήταν η τιμή αγοράς στις αρχές Ιουλίου, έως 310,69 ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου. «Τέτοιο ύψος συναλλαγών είχαμε να δούμε από τότε, που ξέσπασε στη χώρα η οικονομική κρίση. Τότε η πώληση των χρυσών λιρών γινόταν για λόγους επιβίωσης. Σήμερα είναι ένας συνδυασμός εκμετάλλευσης της συγκυρίας, μιας και οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά – με τις όποιες διακυμάνσεις – και ανάγκης ενίσχυσης των εισοδημάτων, που πλέον πλήττονται και από την πανδημία», καταλήγουν.

Με βάση την εποπτική αρχή, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας στα τέλη Μαρτίου διαμορφώθηκε στα 333,47 ευρώ, όταν το 2011, για παράδειγμα, το αντίτιμο της ρευστοποίησης μόλις και μετά βίας ξεπερνούσε τα 276 ευρώ. Στις 4/5 δε, το ποσό, που μπορούν να κερδίσουν οι κάτοχοι χρυσών λιρών σε περίπτωση, που αποφασίσουν να τις πωλήσουν, έχει εκτοξευτεί στα 353,20 ευρώ.

Όσον αφορά στις τιμές, με τις οποίες πουλά η ΤτΕ τις χρυσές λίρες, αυτές συνεχίζουν να είναι με… καπέλο, γεγονός, που εξηγεί το υποτονικό – από πλευράς των επενδυτών – ενδιαφέρον για την απόκτησή τους.

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της εποπτικής αρχής, το α’ τρίμηνο του 2020 πουλήθηκαν σε ιδιώτες μόλις 2.016 τεμάχια, έναντι 2.206 το ίδιο διάστημα του 2019 και 3.636 τους πρώτους τρεις μήνες του 2018 (-9,42% και -80,36% αντίστοιχα). Σύμφωνα με τα δελτία τιμών, που εκδίδονται σε ημερήσια βάση, το κόστος αγοράς ξεπερνούσε στα τέλη του περασμένου Μαρτίου τα 469,00 ευρώ, αυξημένο κατά 40,65% σε σχέση με την τιμή, που αποκτούσε λίρες από ιδιώτες. Η επίμαχη ψαλίδα εξακολουθεί να κινείται με διψήφια ποσοστά, μιας και στις 4/5 η ΤτΕ πουλούσε τις χρυσές λίρες στα 452,44 ευρώ (+21,93% έναντι της τιμής αγοράς από ιδιώτες).

Οδηγίες προς επίδοξους πωλητές

Οδηγίες προς όσους ενδιαφέρονται να ρευστοποιήσουν τις χρυσές λίρες τους δίνει η ΤτΕ. Ειδικότερα, για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη.

  • Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών, που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρου.
  • Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής και το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται βιβλιάριο και IBAN).
  • Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: 1) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, 2) Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο ​συμφωνητικό κατοικίας, που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), 3) Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης), 4) Ισχύουσα άδεια παραμονής, προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ), 5) Τηλέφωνο επικοινωνίας. «Τα πιο πάνω έγ​​γραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», καταλήγει η εποπτική αρχή. ​

 

 

 

ΕΤΟΣ (στοιχεία α’ τριμήνου) ΑΓΟΡΑ (από ΤτΕ)

Τεμάχια

ΠΩΛΗΣΗ (από ΤτΕ)

Τεμάχια

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

Ευρώ/λίρα

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ευρώ/λίρα

2011 32.547 28.517 228,66 276,14
2012 22.566 39.641 282,80 341,08
2013 33.428 9.778 283,04 341,26
2014 25.970 9.401 214,47 258,75
2015 23.286 13.604 249,43 301,17
2016 14.178 10.878 246,54 297,62
2017 13.691 11.142 264,37 316,08
2018 9.722 3.636 244,84 295,48
2019 21.502 2.206 261,20 312,25
2020 28.064 2.016 333,47 469,03

*Πηγή: ΤτΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments