ΑρχικήΟικονομίαΤο Δημόσιο πουλάει το 20% της Εθνικής Τράπεζας

Το Δημόσιο πουλάει το 20% της Εθνικής Τράπεζας

Το δημόσιο πουλάει το 20% της Εθνικής Τράπεζας, που αντιστοιχεί σε 18.294.303 μετοχές.

Τη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, με δικαίωμα επιλογής αύξησης μεγέθους προσφοράς (upsize option) κατά έως 18.294.303 μετοχές, σε τιμή διάθεσης που κυμαίνεται μεταξύ 5 ευρώ και 5,44 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε εχθές το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σημερινή ανακοίνωση του ΤΧΣ:

«Στις 12 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Το «ΤΧΣ» ή «πωλητής μέτοχος») ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας( «ΕΤΕ» ή «Τράπεζα»), που αντιστοιχεί σε 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ, τις οποίες ο πωλητής μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 18.294.303 μετοχές (το «δικαίωμα επιλογής αύξησης μεγέθους προσφοράς» (upsize option), και όλες οι μετοχές που προσφέρονται στην Προσφορά οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης («Τιμή Προσφοράς») που κυμαίνεται μεταξύ 5 ευρώ και 5,44 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τράπεζα δεν προσφέρει μετοχές μέσω της Προσφοράς και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και

(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (“QIB”) στις ΗΠΑ , όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο “Κανόνας 144Α”) ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ”), και

(ii) ορισμένοι άλλοι ειδικοί επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»).

Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 14 Νοεμβρίου έως και 16 Νοεμβρίου 2023) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου 2023, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Η Τιμή Προσφοράς για κάθε προσφερόμενη μετοχή, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5 ευρώ ή υψηλότερη από 5,44 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς η ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, θα καθοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο, βάσει του αποτελέσματος της Διεθνούς Προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 16 Νοεμβρίου 2023.

Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ΕΤΕ, τον Πωλητή Μέτοχο, τις Προσφερόμενες Μετοχές και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίστηκε και διατίθεται στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 13 Νοεμβρίου 2023.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ