ΑρχικήΠαραπολιτικάΔεν θα παραστεί η Β. Θάνου στην τελετή παράδοσης - παραλαβής της...

Δεν θα παραστεί η Β. Θάνου στην τελετή παράδοσης – παραλαβής της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η κ. Βασιλική Θάνου, με επιστολή της προς τον νέο επικεφαλής της Αρχής κ. Γιώργο Λιανό που δημοσιεύεται στο dikastiko.gr, δηλώνει πως δεν προτίθεται να παραστεί στην τελετή παράδοσης – παραλαβής της Επιτροπής.

Όπως αναφέρει η κ. Θάνου στην επιστολή της, η αποδοχή της πρόσκλησης να παραστεί θα ερμηνευόταν είτε ως «υποκριτική επίφαση κοινωνικής ευγένειας», εκ μέρους της , είτε «ως δήθεν από μέρους της «αποδοχή και νομιμοποίηση» του διορισμού» Λιανού.

Επικαλείται μάλιστα λόγους νομικούς και ηθικούς καθώς, όπως αναφέρει, «είμαι υποχρεωμένη να προσβάλλω ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού η θέση στην οποία διορισθήκατε, κενώθηκε, εξ αιτίας της παράνομης έκπτωσης εμού, του προηγούμενου Προέδρου».

Αναλυτικά η επιστολή της κ. Βασιλικής Θάνου στον κ. Γιώργο Λιανό:

«κ. Καθηγητά,

Μου μεταφέρθηκε, από τη Διευθύντρια του Διοικητικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η επιθυμία σας να παρευρεθώ, εάν και εγώ το επιθυμώ, σε παράδοση –παραλαβή, κατά τη σημερινή παρουσία σας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν έτυχε να έχουμε, μέχρι τώρα, γνωριστεί και αισθάνομαι όχι ευχάριστα που η πρώτη επαφή μας γίνεται κάτω από τις δεδομένες συνθήκες. Είναι, όμως, γνωστό ότι έχω ήδη προσβάλει, ως παράνομη και άκυρη (όπως και τα λοιπά έκπτωτα μέλη), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, την Υπουργική απόφαση, με την οποία, σε εκτέλεση του άρθ. 101Ν4623/2019, επήλθε η έκπτωσή μου από τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θέση στην οποία επελέγην, κατά τρόπο απόλυτα νόμιμο και μάλιστα, κατά τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, έλαβα θετική ψήφο από τέσσερα (4) Κόμματα.

Θεωρώ, ότι θα έχετε λάβει γνώση, επίσης των αρνητικών σχολίων, που γίνονται σε ευρεία κλίμακα, σχετικά με το γεγονός ότι η δημοσίευση του διορισμού σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «συνέπεσε» να πραγματοποιηθεί αργά το βράδυ (ώρα 23:00) της προτεραίας της ημερομηνίας δικασίμου (30-8-2019), που είχε προσδιορισθεί για τη συζήτηση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της αίτησής μας για την αναστολή της εκτέλεσης της Υπουργικής απόφασης, που επέφερε την παύση της θητείας των εκπτώτων μελών και η «σύμπτωση» αυτή ερμηνεύεται ως απροκάλυπτη προσπάθεια της Κυβέρνησης να προκαταλάβει και να επηρεάσει την κρίση των Δικαστών.

Για όλα τα ανωτέρω, η παρουσία μου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά την εμφάνισή σας σήμερα εκεί, είτε θα εθεωρείτο ως από μέρους μου «υποκριτική επίφαση κοινωνικής ευγένειας», είτε πιθανότατα θα ερμηνευόταν και θα χρησιμοποιείτο, από ορισμένους, ως δήθεν από μέρους μου «αποδοχή και νομιμοποίηση» του διορισμού σας, τον οποίον, όπως είναι ευνόητο, για λόγους νομικούς και ηθικούς, είμαι υποχρεωμένη να προσβάλω, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού η θέση στην οποία διορισθήκατε, κενώθηκε, εξ αιτίας της παράνομης έκπτωσης εμού, του προηγούμενου Προέδρου.

Ως νομικός, ασφαλώς θα γνωρίζατε και πριν αποδεχθείτε τον διορισμό σας, ότι η πρόωρη παύση της θητείας των μελών Ανεξάρτητης Αρχής συμβαίνει για πρώτη φορά, όχι μόνο στα χρονικά του δημοκρατικού πολιτικού βίου στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την πρόωρη παύση, από την Ουγγρική Κυβέρνηση, της θητείας του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επί της οποίας κατόπιν προσφυγής αυτού στη Δικαιοσύνη, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι «διάταξη νόμου που οδηγεί σε παύση της θητείας των μελών Ανεξάρτητης Αρχής, χωρίς την πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης, που να εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της θητείας τους, αντίκειται ευθέως στο Ενωσιακό Δίκαιο» απόφαση C-288/12. Επίσης, ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι η Οδηγία 1/2019 (άρθρο 4) προβλέπει ότι «για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών η εθνική νομοθεσία πρέπει να ορίζει εκ των προτέρων τους λόγους παύσης των μελών τους», καθώς και ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ, έχει κριθεί ότι «τα κράτη-μέλη, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη θέση σε εφαρμογή της Οδηγίας, πρέπει να απέχουν από τη θέσπιση διατάξεων, ικανών να διακυβεύουν σοβαρά την επίτευξη του αποτελέσματος, που επιδιώκει η Οδηγία» (εν προκειμένω η 1/2019)-ενδεικτικές αποφάσεις C-14/02, C-129/96).

Είναι προφανές ότι η σημαντικότερη εγγύηση της ανεξαρτησίας των μελών του Προεδρείου Ανεξάρτητης Αρχής είναι η ολοκλήρωση της θητείας τους, διότι διαφορετικά θα μπορούσε η κάθε Κυβέρνηση, να διακόπτει τη θητεία οποιουδήποτε προσώπου δεν είναι της αρεσκείας της, καταλύοντας έτσι την ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής, όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωσή μας.

Τέλος, πληροφοριακά αναφέρω, το γεγονός που πιθανόν να γνωρίζετε, παρά την απουσίας σας στο εξωτερικό, σε όλη τη διάρκεια της δεκαετούς σκληρής μνημονιακής δοκιμασίας του ελληνικού λαού, ότι δηλαδή σε όμοια περίπτωση νομοθετικής μεταβολής, κατά το έτος 2016, όσον αφορά τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τον οποίον κατέλαβε το όριο ηλικίας των 73 ετών, προστέθηκε μεταβατική διάταξη, προβλέπουσα ότι δεν καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση τα νυν υπηρετούντα μέλη, όσον αφορά δε τον τότε Αντιπρόεδρο, τον οποίον κατελάμβανε το θεσμοτηθέν τότε (2016) ασυμβίβαστο, λόγω της ιδιότητάς του, ως συζύγου βουλευτή, δεν εκδόθηκεη διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Υπουργού, και έτσι παρέμειναν και οι δύο στις θέσεις τους, μέχρι τη λήξη τη θητείας τους.

Σας διαβεβαιώ ότι δεν διακατέχομαι από οποιοδήποτε συναίσθημα εμπάθειας ή αντιπάθειας προς το πρόσωπό σας. Αντιθέτως, εκτιμώ ιδιαιτέρα το ότι, ως νέος Έλληνας επιστήμονας, αναπτύξατε αξιόλογη σταδιοδρομία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Με δεδομένο, ότι και εσείς όπως και εγώ είμαστε τεχνοκράτες –επιστήμονες του Δικαίου και διαθέτουμε επαγγελματισμό και ευσυνειδησία, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι είμαι πρόθυμη στα πλαίσια της επιστημονικής συνεργασίας, να σας παράσχω , άμεσα ,οποιαδήποτε ενημέρωση, σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ειδικά για τους τρόπους επιτάχυνσης των διαδικασιών, τους οποίους είχα ήδη δρομολογήσει, κατά τη διάρκεια της επτάμηνης θητείας μου, μετά και από τις σχετικές με το ζήτημα αυτό παρατηρήσεις, που διατυπώθηκαν στην έκθεση του ΟΟΣΑ του 2018, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν.

Σας εύχομαι καλή δύναμη

Φιλικά». 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ