«Ο Μεγάλος Περίπατος συνεχίζεται»: Ο Μπακογιάννης απαντά για την απόφαση του ΣτΕ

40 mins read

Ο Μεγάλος Περίπατος συνεχίζεται κανονικά, βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού, με επόμενο βήμα την κατάθεση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την οριστική μορφή του, ενημερώνει ο δήμαρχος της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή» για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση, ακυρώθηκαν ως «στερούμενες εξουσιοδοτικού ερείσματος» τόσο η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών με τίτλο «Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού Covid-19», όσο και η απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 179/21.8.2020 με την οποία παρατάθηκε η ΚΥΑ και αφορά στις περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου και της Πλάκας. 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει δημότης Αθηναίων στις αρχές Ιουλίου, ζητώντας την ακύρωση της ΚΥΑ αλλά και επί της ουσίας των πράξεων του Δήμου Αθηναίων που θα προέκυπταν από την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης. Η εν λόγω ΚΥΑ προέβλεπε ότι «για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας». 

Μεταξύ άλλων προβλέπονταν, ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης, στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Όλγας, Ηρώδου Αττικού και Σταδίου (από την οδό Καραγεώργη Σερβίας έως την οδό Μητροπόλεως). 

Ο έλεγχος της ΚΥΑ ανατέθηκε στη δημοτική αστυνομία, με τη δυνατότητα επιβολής προστίμων έως τα 150 ευρώ. Τα μέτρα θα ίσχυαν για τρεις μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (δηλαδή έως τις 21 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους), κατόπιν εισήγησης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και απόφασης του υπουργού Μεταφορών. Η αιτιολόγηση πίσω από τις ρυθμίσεις με ακόλουθη παρακώλυση στις μετακινήσεις των δημοτών εντός του κέντρου της Αθήνας ήταν η υγειονομική κρίση, ο κίνδυνος διασποράς της νόσου Covid-19 και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Με το σκεπτικό αυτό τα τέσσερα υπουργεία επιχειρηματολόγησαν ότι οι απαγορεύσεις στην κυκλοφορία όλων των οχημάτων πλην κάποιων εξαιρέσεων δεν συνιστούν περιοριστικά μέτρα. 

Μετά τη μελέτη όλων των σχετικών εγγράφων το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε, πρώτον, ότι οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των δημοτών της Αθήνας από τις παρεμβάσεις της εν λόγω ΚΥΑ είναι κάτι παραπάνω από πρόδηλες και κατά δεύτερον, ότι δεν στοιχειοθετείται επείγουσα ανάγκη για τη λήψη των εν λόγω μέτρων που παραπέμπουν περισσότερο σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

«Τα θεσπιζόμενα με την προσβαλλόμενη απόφαση μέτρα, μολονότι ρητώς αναφέρεται σε αυτήν ότι ελήφθησαν κατ’ επίκληση επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, δεν συνιστούν πράγματι μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και μέσων μεταφοράς, δηλαδή επί σκοπώ άμεσης και επιτακτικής ανάγκης αποφυγής του κινδύνου εμφάνισης της νόσου και περιορισμού της διάδοσής της, αλλά αποτελούν αμιγώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά την έννοια του ΚΟΚ», σημείωνεται στην απόφαση. 

Κατά συνέπεια, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι «η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις ως στερούμενες εξουσιοδοτικού ερείσματος, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλομένων λόγων». 

Σε ό,τι αφορά την απόφαση 250 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων της 11ης Μαΐου 2020, που ενέκρινε την πρόταση για την υλοποίηση του σχεδίου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μέτρων στο Κέντρο της Αθήνας, η οποία παρουσιάστηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, από την οποία και εγκρίθηκε, το ΣτΕ αναφέρει πως «δεν αίρει τον χαρακτήρα των προσβαλλόμενων ρυθμίσεων ως αμιγώς κυκλοφοριακών, ούτε τις καθιστά μέτρα επιβαλλόμενα λόγω επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση του Covid-19, δυνάμενα να εύρουν έρεισμα στις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις». 

«Με τις διατάξεις αυτές», συνεχίζει η απόφαση, «παρασχέθηκε στους οικείους υπουργούς η εξαιρετική αρμοδιότητα να λαμβάνουν τα απολύτως αναγκαία και επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όχι όμως και να προβαίνουν, επ’ ευκαιρία αυτής, σε ρυθμίσεις οι οποίες, και αν ήθελε ακόμα θεωρηθεί ότι μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του συγχρωτισμού και την τήρηση των αποστάσεων (όπως αναφέρεται στο πρακτικό της Επιτροπής), δεν υπαγορεύθηκαν, πάντως, από τους ανωτέρω λόγους εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης και, κατά συνέπεια, δύναται να θεσπισθούν με τήρηση των πάγιων νομοθετικών διατάξεων». Σύμπτωση; Το ΣτΕ συνεδρίασε για τη αίτηση στις 22 Σεπτεμβρίου (η απόφαση δημοσιοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου), την ίδια ημέρα που ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης έλεγε ότι Μεγάλος Περίπατος «βγήκε και δεν βγήκε» και ότι ήταν «πιλοτικό έργο» πριν έρθει η τελική μορφή του και να ξεχάσουμε την Πανεπιστημίου όπως την ξέραμε. 

«Ο Μεγάλος Περίπατος συνεχίζεται με βάση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Η απόφαση του ΣτΕ αφορά σε διαδικαστικές συστάσεις για την πιλοτική εφαρμογή του έργου. Ο Δήμος Αθηναίων με τον υφιστάμενο προγραμματισμό του προχωρά στην κατάθεση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και τη δημόσια διαβούλευση για την οριστική μορφή του Μεγάλου Περιπάτου», ανέφερε η ανακοίνωση – απάντηση του δήμου με αφορμή το δημοσίευμα της «Αυγής».

Facebook Comments

Τελευταία Νέα