“Μέρα του άνδρα”, σήμερα… 

Θανάσης Κ.
“Μέρα του άνδρα” σήμερα, λέει το καλεντάρι…
Δεν εκτιμώ ιδιαίτερα αυτές τις άνωθεν καθορισμένες “μέρες” για να τιμάμε… “πρόσωπα”- απρόσωπα: τη “γυναίκα” τον “άνδρα”, τη “μητέρα”, τον “πατέρα” κλπ.

Περισσότερα...