Αυξημένες πωλήσεις για τον όμιλο Intrakat το α΄ 6μηνο

13 mins read

Tα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο 2019 ανακοίνωσε ο όμιλος Intrakat.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε επίπεδο ομίλου εμφανίζονται τα εξής μεγέθη:

Οι πωλήσεις του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε €126,2 εκ. έναντι € 81,9 εκ. του 1ου εξαμήνου του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 54%.

Το EBITDA του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε κέρδη € 8,3 εκ. έναντι κερδών € 6,1 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου πριν από τυχόν προβλέψεις και απομειώσεις της περιόδου, ανήλθε σε €8,8 εκ. έναντι € 5,8 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,25 εκ. έναντι κερδών € 1,03 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 741,5 χιλ. έναντι κερδών € 227,6 χιλ.

Σε επίπεδο εταιρείας, τα μεγέθη εξαμήνου έχουν ως εξής:

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 124,2 εκ. έναντι € 79,9 εκ. σημειώνοντας αύξηση 55,2% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2018.

Το EBITDA της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε κέρδη € 8 εκ. έναντι κερδών € 5,9 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Το προσαρμοσμένο EBITDA της Εταιρείας πριν από τυχόν προβλέψεις και απομειώσεις της περιόδου ανήλθε σε € 8,5 εκ. έναντι € 5,6 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 3,1 εκ. έναντι κερδών € 1,85 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,27 εκ. έναντι κερδών € 1,14 εκ.

Ο Όμιλος Intrakat υπέγραψε εντός του Α΄ εξαμήνου 2019 νέες συμβάσεις ύψους €47,5 εκ. Στις 30.06.2019 το ανεκτέλεστο του Ομίλου ανερχόταν σε €394 εκ., πλέον νέα έργα ποσού €143 εκ. στα οποία έχει μειοδοτήσει ο Όμιλος έως σήμερα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, κ. Πέτρος Σουρέτης, ανέφερε: «Εφαρμόζουμε με συνέπεια το στρατηγικό σχεδιασμό μας δίνοντας έμφαση σε στοχευμένες δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλή οικονομική υγεία της εταιρείας όπως αποτυπώνεται στην ανοδική τάση που παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της IntrakatΙΝΚΑΤ -1,03% από το 2017 και η οποία συνεχίζεται και το 2019.»

Facebook Comments