ΑρχικήΟικονομίαΨάλτης: «Επιταχύνουμε την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, παρά τις αντιξοότητες»

Ψάλτης: «Επιταχύνουμε την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, παρά τις αντιξοότητες»

Βέβαιος για την ικανότητα της Alpha Bank να παραμείνει προσηλωμένη στο στρατηγικό της σχέδιο και, παρά τις αντιξοότητες, να επιταχύνει την προσπάθειά για δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, εμφανίστηκε ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg και τη δημοσιογράφο Francine Lacqua.
Στον απόηχο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy και της επιτυχούς, δεύτερης μέσα σε 12 μήνες, έκδοσης ομολόγου Tier 2, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην επιτυχία της Alpha Bank να πραγματοποιήσει τη δεύτερη σε μέγεθος τιτλοποίηση στην Ευρώπη ύψους Ευρώ 10,8 δισ., μειώνοντας αποφασιστικά τον δείκτη ΜΕΔ στο 13% και διατηρώντας υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει, συνολικά, επιδείξει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, καθώς «μέσα σε έναν χρόνο, οι ελληνικές τράπεζες μπόρεσαν, αξιοποιώντας το Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων “Ηρακλής”, να δρομολογήσουν τιτλοποιήσεις ύψους Ευρώ 31 δισ. και να μειώσουν το ύψος ΜΕΑ του κλάδου σε Ευρώ 33 δισ.». Υψηλός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας «Όπως γνωρίζετε η Alpha Bank προχώρησε αμέσως μετά [τη συμφωνία για τη Συναλλαγή Galaxy] στην έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ., έναν χρόνο μετά την αρχική μας έκδοση αντίστοιχου ομολόγου, ενισχύοντας περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας και διαμορφώνοντας τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας πρακτικά στο 17%» ανέφερε επίσης ο κ. Ψάλτης, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της Τράπεζας να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της για τη διαχείριση του εναπομείναντος αποθέματος κόκκινων δανείων.
Σε ερώτημα της δημοσιογράφου «εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη δημιουργία μίας «bad bank», ο CEO της Alpha Bank σημείωσε πως «ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και η ομάδα του έχουν αφιερώσει αρκετή προσπάθεια και χρόνο για να παρουσιάσουν αυτή την πρόταση και οι ελληνικές τράπεζες συνεργαζόμαστε για να τοποθετηθούμε και να απαντήσουμε στην κυβέρνηση ως προς την πρόταση αυτή».
Προσέθεσε δε πως «μία επί της αρχής απάντηση είναι ότι, ενώ το Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων “Ηρακλής” είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών ισολογισμών, η ιδέα της «bad bank» θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να παράσχει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στοχεύοντας σε δάνεια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με τελικό στόχο την αντιμετώπιση όλου του εύρους των προβληματικών δανείων». 2 «Προϋποθέσεις ομαλής επιστροφής στην κανονικότητα, μετά την πανδημία»
Σε ερώτημα αναφορικά με την πίεση της πανδημίας στα οικονομικά επιχειρήσεων και νοικοκυριών και το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος κόκκινων δανείων, ο κ. Ψάλτης εκτίμησε ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε. η διαχείριση της κρίσης στην Ελλάδα ήταν θετική κάτι που φέρνει την χώρα μας «σε ικανοποιητική θέση, τόσο ως προς την διαχείριση της “κληρονομιάς” των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του παρελθόντος όσο και για την αντιμετώπιση όποιων νέων προκύψουν από τα moratoria». «Η κυβέρνηση εστίασε σε μεγάλο βαθμό στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, οι οποίες έχουν αποδώσει σημαντικά καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» σχολίασε ο CEO της Alpha Bank, προσθέτοντας πως με την παράλληλη παροχή πολύ ισχυρών δημοσιονομικών κινήτρων, επιτεύχθηκε ο περιορισμός των επιπτώσεων στον τομέα της ανεργίας και η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.
Προσέθεσε, δε, πως «το τραπεζικό σύστημα κινήθηκε, από την πλευρά του, πολύ γρήγορα ως προς τη στήριξη των πελατών του, προχωρώντας σε ρυθμίσεις οφειλών, σύμφωνα με τις κανονιστικές οδηγίες, και σε αναστολές δανείων ύψους Ευρώ 22 δισ., ποσό αντιστοιχεί στο 15% των εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα, ενώ εκτιμάται πως εκταμιεύτηκαν Ευρώ 18 δισ. προς τις Επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους την αναγκαία ρευστότητα για ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα, μετά την άρση των lockdown». «Τεράστια πρόκληση η αξιοποίηση των πόρων του RRF»
Σε ερώτηση της κ. Francine Lacqua για το τι προσδοκά η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ψάλτης χαρακτήρισε ως «τεράστια πρόκληση για την χώρα» τη διαχείριση πόρων που υπερβαίνουν συνολικά τα Ευρώ 30 δισ. και υπογράμμισε την ενεργή εμπλοκή του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση δράσεων που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία συνθηκών διατηρήσιμης ανάπτυξης.
Η Ελλάδα έχει εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση του Next Generation EU και συγκεκριμένα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος αποτελείται από δυο πυλώνες στήριξης, ανέφερε συγκεκριμένα ο CEO της Τράπεζας, διευκρινίζοντας πως ο ένας πυλώνας αφορά σε επιχορηγήσεις ύψους Ευρώ 19 δισ. που ισοδυναμούν με το 10% του ΑΕΠ για το 2020, ενώ ο δεύτερος πυλώνας παρέχει κονδύλια ύψους Ευρώ 13 δισ. και αφορά σε δάνεια τα οποία θα πρέπει να εστιάζουν σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως η προώθηση των εξαγωγών, η έρευνα και η ανάπτυξη, αλλά και η αύξηση των μεγεθών των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο κ. Ψάλτης εκτίμησε πως οι Τράπεζες θα συνεισφέρουν με χρηματοδοτήσεις ίσες με το 40% των προϋπολογισμών των βιώσιμων έργων που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εκτίμησε πως «θα είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε πολύ γρήγορα ώριμα projects, επιταχύνοντας τους ρυθμούς ανάπτυξης της Οικονομίας και μεγεθύνοντας το ΑΕΠ της χώρας μας».
Πηγή: Bloomberg