Πώς η κυβέρνηση θα προστατεύσει 1 εκ. θέσεις εργασίας με SURE και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

16 mins read

Η ευέλικτη απασχόληση για όλους, με επιχορήγηση (μέσω του προγράμματος SURE) μέρους των απωλειών εισοδήματος των εργαζομένων, αποτελεί το βασικό κυβερνητικό σχέδιο για τη στήριξη της απασχόλησης.
Σύμφωνα με το Βήμα, το μέτρο δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απασχολούν το προσωπικό με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση και να καταβάλλουν το 50% των αμοιβών, έως το τέλος του έτους. Το κράτος θα επιδοτεί μέρος της απώλειας που φθάνει το 40%. Γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα υποστούν απώλειες που ενδέχεται να φθάσουν μέχρι και το 25% των προηγούμενων αμοιβών τους.
Ο νέος μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου, με δυνατότητα επέκτασης της χρονικής ισχύος του, πιθανότατα έως το τέλος του έτους, κάτι που θα ανακοινώσει σύντομα η κυβέρνηση.
Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
Στον μηχανισμό μπορούν να συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες. Θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Επίσης θα αφορά και τις εποχικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να προστατευτούν τουλάχιστον 1.000.000 θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται – επίσης – όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε εποχικές επιχειρήσεις, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.
Δεν επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στον μηχανισμό.
Ο εργοδότης θα μπορεί να μειώσει τον χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.
Η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται.
Επιπλέον, σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ ολοκλήρου.
Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.

Facebook Comments

Τελευταία Νέα