ΤτΕ: Στα €2,4 δισ. αυξήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το Φεβρουάριο

16 mins read

Έλλειμμα 1,1 δισεκ. ευρώ κατέγραψε το Φεβρουάριο του 2020 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μεγαλύτερο κατά 122 εκατ. ευρώ από εκείνο του Φεβρουαρίου του 2019, ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών και υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Αντίθετα, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων εμφάνισε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το Φεβρουάριο του 2019.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου καυσίμων, παρά τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σημείωσαν μείωση κατά 2,4% σε τρέχουσες τιμές, λόγω της μεγάλης μείωσης των εξαγωγών καυσίμων (κατά 25,5%), η οποία οφείλεται τόσο στην πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου όσο και στον περιορισμό του όγκου των εξαγωγών (οι εξαγωγές καυσίμων μειώθηκαν κατά 15% σε σταθερές τιμές).

Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,9% σε τρέχουσες τιμές (7,1% σε σταθερές τιμές). Παράλληλα, οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν μικρή άνοδο κατά 1,3% σε τρέχουσες τιμές (2,7% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου μεταφορών (που οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 13,1% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές) και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών βελτιώθηκε, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 24,6% και 21,1% αντίστοιχα.

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 2,4 δισεκ. ευρώ, κατά 231 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019, καθώς η μικρή βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών δεν αντιστάθμισε την επιδείνωση των λοιπών ισοζυγίων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,1% σε τρέχουσες τιμές (6,4% σε σταθερές τιμές), ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10%τόσο σε τρέχουσες τιμές όσο και σε σταθερές τιμές. Οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 1,9% σε τρέχουσες τιμές και έμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σταθερές τιμές.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της επιδείνωσης πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Αντίθετα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 21,8% και 22,9% αντίστοιχα.

Facebook Comments