Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε δύο φορές το νόμο σε έναν μήνα για να μπορέσει να ρυθμίσει τα δάνειά του

15 mins read

Σε αλλαγή του νομικού πλαισίου που αφορά στη δυνατότητα των κομμάτων να ενεχυριάζουν τις μελλοντικές ετήσιες κρατικές επιχορηγήσεις, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ λίγους μήνες πριν προχωρήσει στην ρύθμιση του δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ενεχυρίασε τις μελλοντικές επιχορηγήσεις μέχρι το 2023 αλλά και το ακίνητο της Κουμμουνδούρου, προκειμένου -όπως αποκάλυψε η εφημερίδα το Βήμα- να ρυθμίσει το υπόλοιπο του δανείου που ανήρχετο τότε σε 7.1 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, τον Μάιο του 2017 η Κυβέρνηση προχώρησε σε τροποποίηση του υφιστάμενου από το 2014 νομικού πλαισίου που απαγόρευε τη χορήγηση δανείων  ή της αποπληρωμής των υφισταμένων με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση πέραν του τρέχοντος έτους. Η αλλαγή ήταν δομική και επέτρεπε την χορήγηση νέων ή αποπληρωμή των παλαιών δανείων με ενέχυρο έως το 50% της επιχορήγησης του τρέχοντος έτους. Δηλαδή, η αλλαγή του νόμου περιόριζε ακόμη περισσότερο τη χορήγηση νέων ή τη ρύθμιση υφισταμένων δανείων, που προέβλεπε ο νόμος της ΝΔ. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ ότι ενεχυρίαζαν τις μελλοντικές κρατικές χρηματοδοτήσεις έναντι των δανείων τους, χωρίς να διασφαλίζει τίποτε ότι στο μέλλον θα είναι το ίδιο μεγάλες.
Έναν μήνα αργότερα όμως, τον Ιούνιο του 2017, η Κυβέρνηση προχώρησε σε νέα τροποποίηση του νόμου, απαλείφοντας από τη σχετική διάταξη τον όρο που αφορούσε στην ρύθμιση παλαιότερων δανείων. Δηλαδή απαγόρευε τη χορήγηση νέων δανείων με ενέχυρο την κρατική χρηματοδότηση πέραν του τρέχοντος έτους καισε ποσό άνω του 50% της χρηματοδότησης αυτής. Αφαίρεσε όμως εντελώς από την απαγόρευση την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.
Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη ρύθμιση του Νοεμβρίου του 2017 στην οποία προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το υφιστάμενο -τροποποιηθέν- νομικό πλαίσιο, η ρύθμιση του δανείου είναι σύννομη. Συνεχίζουν ωστόσο να εγείρονται ζητήματα ηθικής τάξης καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κατηγορεί τα δύο κόμματα για τον τρόπο με τον οποίο σύνηψαν δανειακές συμβάσεις στο παρελθόν. Από το “παράθυρο” όμως εφάρμοσαν την ίδια ακριβώς πρακτική για το δικό τους δάνειο, ενεχυριάζοντας τις επιχορηγήσεις μέχρι το 2023. Αγνοώντας απλώς το δικό τους επιχείρημα, ότι δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι οι επιχορηγήσεις θα είναι το ίδιο υψηλές στο διηνεκές, αφού εξαρτάται από το αποτέλεσμα της κάλπης.

Facebook Comments