ΑρχικήΠολιτικήΠρωτιά της Περιφέρειας Αττικής στην απορρόφηση κονδυλίων την περίοδο 2021-27

Πρωτιά της Περιφέρειας Αττικής στην απορρόφηση κονδυλίων την περίοδο 2021-27

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής μέχρι σήμερα στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Συνολικά κατά τη διάρκεια της 2ης Λογιστικής Χρήσης (από 01-07-2022 έως 30-06-2023) το Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027» πραγματοποίησε και επιβεβαίωσε δαπάνες ύψους περίπου 24,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα την επιστροφή στη χώρα μας της αναλογούσας Κοινοτικής Συνδρομής ύψους 12,25 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της 17ης Ιουλίου 2023 του υπουργείου Οικονομικών, από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα της χώρας δηλώθηκε συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 28,8 εκ. Euro εκ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής είχε δαπάνη ύψους περίπου 24,5 εκ. Euro δηλαδή το 85% του συνόλου στοιχείο που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων.

Η υλοποίηση του Προγράμματος «Αττική 2021 – 2027» έχει ξεκινήσει με γοργούς ρυθμούς αμέσως μετά την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, που έλαβε χώρα την 18-10-2022. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 28 Προσκλήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 308 εκ. Euro, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) 19 Προσκλήσεις με φορέα χρηματοδότησης το ΕΤΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 171 εκ. Euro,

β) 9 Προσκλήσεις με φορέα χρηματοδότησης το ΕΚΤ+, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 137 εκ. Euro.

Σε επίπεδο εντάξεων, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 24 Αποφάσεις Ένταξης για ισάριθμες Πράξεις, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 151,9 εκ. Euro, οι οποίες κατανέμονται σε:

α) 21 Αποφάσεις Ένταξης με φορέα χρηματοδότησης το ΕΤΠΑ, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 72,6 εκ. Euro,

β) 3 Αποφάσεις Ένταξης με φορέα χρηματοδότησης το ΕΚΤ+, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 79,3 εκ. Euro.

Με αφορμή τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και την υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής για την 2η Λογιστική Χρήση, ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Παρά τις δυσχέρειες που προκαλεί η παρατεταμένη ενεργειακή και οικονομική κρίση, η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση και απορρόφηση των διατιθέμενων ευρωπαϊκών πόρων σε επίπεδο περιφερειών. Η πορεία υλοποίησης του “ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020”, αποτελεί μία συγκρίσιμη βάση για την υλοποίηση του Προγράμματος «Αττική» και κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027. Κάτι το οποίο ήδη φαίνεται από την 1η θέση που καταλαμβάνει η Περιφέρειά μας στην απορρόφηση πόρων ανάμεσα στα 13 Περιφερειακά Προγράμματα της χώρας. Αυτή η πρωτιά αφενός αποτελεί μια ικανοποίηση για όλους μας, αφετέρου επιμερίζει σε όλους μας την υποχρέωση και ευθύνη να συνεχίζουμε το έργο της ανάπτυξης της Αττικής με ταχύτερους ρυθμούς.

Προτεραιότητα της παρούσας Περιφερειακής Διοίκησης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων ευρωπαϊκών πόρων, προς όφελος των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζουμε το έργο μας χωρίς καθυστερήσεις, με συνέπεια, προγραμματισμό, διαφάνεια και με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής.»