Οι επενδύσεις υπό διωγμό

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με πρόσφατη απόφασή του κηρύσσει ένα μεγάλο τμήμα του Πειραιά ως αρχαιολογικό χώρο, λειτουργώντας ουσιαστικά ως τροχοπέδη για μια επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων, καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Περισσότερα...