Β. Ντάνιας (BEAT): «Γιατί προσφεύγουμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά του Νόμου Σπίρτζη»

30 mins read

Ακύρωση ή τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου Σπίρτζη, που της στερεί τη δυνατότητα είτε να μειώσει τις τιμές είτε να «ρίξει» στην αγορά έναν νεότερο ή και διαφορετικό στόλο ταξί, ζητά η Beat, προσφεύγοντας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πιο αναλυτικά, η αρμόδια αρχή καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απαγόρευση, που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση στις εταιρείες διαμεσολάβησης υπηρεσιών μετακινήσεων, να προσφέρουν μειωμένες τιμές, υποχρεώνοντας τες να εξομοιωθούν με εταιρείες μεταφορών, σε περίπτωση, που επιθυμούν να το πράξουν, ορίζοντας και αντίστοιχα πρόστιμα. «Αυτή η κατεύθυνση, όμως, είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισημαίνει η startup και συνεχίζει: «Σύμφωνα με αυτές, οι εταιρείες, που ακολουθούν το μοντέλο της Beat, είναι εταιρείες της ‘Κοινωνίας της Πληροφορίας’ και όχι εταιρείες μεταφορικού έργου και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από την ελληνική νομοθεσία ως τέτοιες».

Επιπλέον, σύμφωνα με την Beat, με τις διατάξεις του ν. Σπίρτζη προέκυψε de facto κατάτμηση της επιδιωκόμενης Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Αγοράς και παρεμπόδιση της τεχνολογικής καινοτομίας, γεγονός, που δεν συνάδει με τα πλάνα στήριξης του εγχώριου τεχνολογικού οικοσυστήματος startup από την κυβέρνηση. «Δεν μας επιτρέπεται να θέτουμε προδιαγραφές για το όχημα. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να πούμε ότι ταξί άνω της 10ετίας δεν μπαίνουν στην υπηρεσία ή ότι αποκλείουμε οδηγούς, που δεν έχουν υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα», εξηγεί σε DailyPost.gr και MarketNews.gr ο γενικός διευθυντής της Beat, κ. Βασίλης Ντάνιας και συνεχίζει: «Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην υιοθέτηση κανονισμών, αρκεί αυτοί να έχουν να προσφέρουν κάτι είτε στους καταναλωτές και τους οδηγούς είτε στο ίδιο το κράτος. Ο συγκεκριμένος Νόμος, ωστόσο, δεν συνεισφέρει κάπου, ούτε καν στα δημόσια έσοδα».

Υπενθυμίζεται πως στην παράγραφο 1 του επίμαχου Νόμου ορίζεται ότι «μεταφορικό έργο λογίζεται ότι ασκούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών, εάν: α) επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς αμέσως ή εμμέσως διά της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή ή β) επηρεάζουν τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς, θέτοντας προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των νομίμων». Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δε, προβλέπονται βαρύτατα πρόστιμα για:  

  • Τον οδηγό του ΕΙΧ αυτοκινήτου, που συμβάλλεται με φορέα διαμεσολάβησης, ο οποίος στερείται ειδικής άδειας οδήγησης (αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως δύο χρόνια).
  • Τον εκμισθωτή του ΕΙΧ οχήματος, που εκτελεί παρανόμως έργο σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης (διοικητικό πρόστιμο, ανερχόμενο σε 5.000 ευρώ ανά όχημα και πρόβλεψη για διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής).
  • Τον φορέα, που λειτουργεί χωρίς την άδεια (πρόστιμο 50.000 ευρώ και απαγόρευση – για διάστημα δύο ετών – ίδρυσης και λειτουργίας άλλου φορέα διαμεσολάβησης.

«Ο οδηγός κάθε επιβατικού ιδιωτικής χρήσης οχήματος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποκλοπής μεταφορικού έργου άλλης επαγγελματικής κατηγορίας μεταφορέα επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

 

«Μοντέλο Uber» και στην Ευρώπη αλλά με προϋποθέσεις

Την άποψη πως στην Ευρώπη θα μπορούσε να λειτουργήσει το μοντέλο, που έχει εφαρμόσει η Uber στην Αμερική, με τη συμμετοχή και ιδιωτών στην αγορά των ταξί, εκφράζει ο κ. Ντάνιας, θεωρώντας, ωστόσο, απαραίτητο να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. «Είμαστε της άποψης πως το ταξί μπορεί να εκσυγχρονιστεί, καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς, χωρίς να χρειάζεται να πάμε στο μοντέλο της Uber, όπως αυτό εφαρμόζεται στην Αμερική. Στην Ευρώπη, ενδεχομένως, που έχει απλωθεί – και δικαίως – ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας στους επαγγελματίες οδηγούς, θα μπορούσε να ισχύσει για μερικές ώρες την εβδομάδα, για συγκεκριμένες στιγμές, ώστε να καλύψει τα pick της ζήτησης», σημειώνει χαρακτηριστικά σε DailyPost.gr και MarketNews.gr και συνεχίζει: «Το 80% της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, δηλαδή, να γίνεται με επαγγελματικό στόλο και το υπόλοιπο 20% με οχήματα ιδιωτών. Ένας συνδυασμός θα ήταν σωστός για την Ευρώπη».

 

Facebook Comments