Ελλάκτωρ: Απορρίφθηκε η πρόταση του ΔΣ για ΑΜΚ

6 mins read

Απορρίφθηκαν τα θέματα ένα και δύο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της Ελλάκτωρ, τα οποία αφορούσαν στη μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και στη συνέχεια σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βάσει πρότασης του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου.
Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από το προεδρείο, υπέρ της πρότασης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ψήφισε το 11,03% των δικαιωμάτων ψήφου που συμμετέχουν στη Γ.Σ. κατά ψήφισε το 88,37% και λευκό/αποχή το 0,6%. Το δεύτερο θέμα απορρίφθηκε επίσης, καθώς υπέρ ψήφισε το 10,99% και κατά το 88,41% και λευκό/ αποχή 0,6%.
Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιείται διαδικτυακά συμμετέχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων, μέτοχοι που αντιστοιχούν στο 76,879% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΓΣ, συμμετέχουν 52 άτομα, οι 26 εκ των οποίων είναι αντιπρόσωποι πολλών μετόχων και οι υπόλοιποι βρίσκονται αυτοπροσώπως.

Facebook Comments