ΟΠΑΠ: Διετή παράταση της θητείας του Kamil Ziegler – Νέο μέλος του ΔΣ η K. Kohlmayer

7 mins read

Tην παράταση της σύμβασης εργασίας του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Kamil Ziegler για δύο επιπλέον έτη από 01.01.2020, ήτοι έως 31.12.2021, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενέκρινε το ΔΣ του ΟΠΑΠ.

Παράλληλα, το ΔΣ στη συνεδρίαση της 27.11.2019, αποφάσισε την εκλογή της κας Katarina Kohlmayer ως Μη-Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ της εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη-Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ της, κου Pavel Horak.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότησή του σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:

– Kamil Ziegler, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
– Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
– Σπύρος Φωκάς, Αντιπρόεδρος Α, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Pavel Saroch, Αντιπρόεδρος Β, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Pavel Mucha, CFO, Εκτελεστικό Μέλος
– Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Xρήστος Κοπελούζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Νικόλαος Ιατρού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Στυλιανός Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημητράκης Ποταμίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Facebook Comments