«Πάγωμα» στα δάνεια: Οδηγός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

61 mins read

Απαντήσεις σε μία σειρά ερωτήματα, τα οποία έχουν προκύψει με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να «παγώσει» για τρεις μήνες τις δανειακές υποχρεώσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που… νοσούν λόγω κορωνοϊού, επιχειρoύν να δώσουν DailyPost.gr και MarketNews.gr.

Με τις λίστες των δικαιούχων να εμπλουτίζονται όσο κορυφώνεται η υγειονομική κρίση στη χώρα μας, αλλά και με τις διαδικασίες να αυτοματοποιούνται, σε μία προσπάθεια να… σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης του ιού, ο συγκεκριμένος οδηγός θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «μπούσουλα» για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Ποιοι δικαιούνται την τρίμηνη αναστολή των δόσεων;
Οι ενήμεροι δανειολήπτες στεγαστικών ή/και καταναλωτικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ρυθμίσει μέσω Νόμου Κατσέλη (παλαιό και νέο πλαίσιο), οι οποίοι είναι δικαιούχοι του κρατικού ευεργετήματος των 800 ευρώ ή ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• Είναι συνταξιούχοι.
• Στο δάνειο ενέχεται τουλάχιστον ένας δανειολήπτης, όπου μέλος της οικογένειάς του (ενδεικτικά αναφέρονται σύζυγος / πρόσωπο, με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης / τέκνο / γονέας) δικαιούται το κρατικό ευεργέτημα των 800 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι όλοι οι δανειολήπτες μπορούν εναλλακτικά της αναστολής να ζητήσουν να πληρώνουν μία μειωμένη δόση για τρεις μήνες.
2. Υπάρχουν προϋποθέσεις, όσον αφορά στο χρόνο, κατά τον οποίο ένα δάνειο ήταν ενήμερο;
Ναι. Δικαιούχοι είναι όσοι δανειολήπτες είναι ενήμεροι ή έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και για διάστημα 90 ημερών.
3. Τι γίνεται με τους τόκους κατά την περίοδο της αναστολής;
Για τα φυσικά πρόσωπα παρέχεται το δικαίωμα να αιτηθούν την αναστολή της πληρωμής ολόκληρης της δόσης τους για τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή, οι τόκοι, που δεν θα πληρωθούν, θα προστεθούν στο κεφάλαιο κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής και θα επιμεριστούν στις υπόλοιπες δόσεις του δανείου.
4. Τι ισχύει για τα δάνεια, που έχουν ρυθμιστεί; Με την αναστολή χάνεται η ρύθμιση ή μπορεί να συνεχιστεί ως έχει μετά το πέρας του τριμήνου;
Η ρύθμιση θα συνεχιστεί κανονικά και μετά το πέρας της αναστολής δόσεων.
5. Τι λύσεις προτείνονται στους εργαζόμενους, που δεν υπάγονται στους ΚΑΔ, αλλά πλήττονται; Και τι γίνεται στην περίπτωση, που μία οικογένεια έχει έναν δημόσιο και έναν ιδιωτικό υπάλληλο, με αναστολή συμβάσεως εργασίας; Θα μπορούσαν να λάβουν την αναστολή, δεδομένου ότι το εισόδημά τους έχει μειωθεί;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, όσοι οφειλέτες δεν λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, αλλά έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοιού, δύνανται να λάβουν την τρίμηνη αναστολή πληρωμών μόνο κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από την τράπεζα. «Η τράπεζα δεν θα μπορούσε παρά να στηρίξει υπεύθυνα τους πελάτες της, ιδιαίτερα στο πλαίσιο μίας τόσο σοβαρής συγκυρίας», σχολιάζει ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής τραπεζικής της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής και συνεχίζει: «Ως εκ τούτου, ακόμα και εάν κάποιος δανειολήπτης, που έχει πληγεί οικονομικά, υποβάλει αίτημα και δεν εμπίπτει στους δικαιούχους για την τρίμηνη αναστολή δόσης, θα εξεταστεί από την τράπεζα κατά περίπτωση και θα προταθεί η βέλτιστη και πιο συμφέρουσα γι’ αυτόν λύση».

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Για ποιες επιχειρήσεις ισχύει το «πάγωμα» για έξι μήνες των δόσεων κεφαλαίου και από πότε αρχίζει αυτό να «μετρά»;
Η αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου, που οφείλονται από τις 17 Μαρτίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου (30/09/20), ισχύει για τα νομικά πρόσωπα, που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19. Ειδικότερα, οι παραπάνω δανειολήπτες μπορούν να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή των χρεολυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα κατά την 31η/12/2019. Με άλλα λόγια, αυτό αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες. Διευκρινίζεται ότι για το χρονικό διάστημα αυτής της αναστολής οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.
2. Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να το λάβουν;
Για τους δανειολήπτες – επιχειρήσεις, που τεκμηριωμένα δοκιμάζονται από την αιφνίδια μεταβολή στην οικονομική δραστηριότητα, προτείνεται η δυνατότητα μείωσης ή αναστολής καταβολής των δόσεων. Βέβαια, για να ενεργοποιηθεί το μέτρο αναστολής των δόσεων κεφαλαίου, είναι απαραίτητη η αίτηση του δανειολήπτη. Με στόχο την αποφυγή των περιττών μετακινήσεων, ο δανειολήπτης θα υποβάλλει αίτημα τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του, ώστε να προχωρήσει το «πάγωμα» των δόσεων της επιχείρησής του. Για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από τον προσωπικό τους επιχειρηματικό σύμβουλο ή μέσω του site της εκάστοτε τράπεζας.

Εν συνεχεία, η διαδικασία είναι απλή και χωρίς γραφειοκρατία. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται διασταύρωση των στοιχείων της επιχείρησης, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι πράγματι πρόκειται για εταιρεία, η οποία πλήττεται από την πανδημία και είτε έχει διακόψει τη λειτουργία της ή έχουν μειωθεί σημαντικά οι εργασίες της λόγω της κρίσης. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε αρχικά λίστα με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που, σύμφωνα με τον κύριο Κ.Α.Δ. (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας), εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Η επίμαχη λίστα, ωστόσο, είναι δυναμική και εμπλουτίζεται συχνά με τις ανάλογες υπουργικές αποφάσεις κατά την πορεία της κρίσης, προφανώς γιατί η επίδραση της πανδημίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Επιπλέον, για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, που ανήκουν στους ΚΑΔ, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τις τράπεζες το μέτρο αναστολής για 75 ημέρες της εξόφλησης επιταγών έκδοσης πελατών τους.
3. Ποιες επιλογές έχει μία επιχείρηση, που δεν ανήκει στους ΚΑΔ, αλλά πλήττεται λόγω κορωνοϊού;
Πέρα από την αυτονόητη υποχρεωτική λήψη όλων των μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, συνεργατών και πελατών της, μία επιχείρηση, που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να φροντίσει για τη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, περιορισμό – στο μέτρο του δυνατού – του κόστους και την εξακολούθηση διαρκούς επικοινωνίας με τους στρατηγικούς συνεργάτες της και τις τράπεζες.
4. Η κυβέρνηση μιλά για άτοκα δάνεια και επιδότηση επιτοκίου. Τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες;
Η ρευστότητα είναι καθοριστική για την επάνοδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Οι τράπεζες θα συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα προγράμματα, που εξασφαλίζουν ρευστότητα με προνομιακούς όρους, μεταξύ αυτών, το πρόγραμμα νέων χρηματοδοτήσεων κεφαλαίου κίνησης με εγγυήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που δρομολογεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επιπλέον, η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις, που πλήττονται από την πανδημία, θα έχουν επιδότηση επιτοκίου 100% των επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα παράσχει ρευστότητα, με σκοπό να πληρωθούν οι τόκοι αυτού του διαστήματος. Επίσης, θα υπάρξουν προγράμματα χρηματοδότησης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).
5. Τι μπορεί να κάνει μία επιχείρηση, που αιτήθηκε δανείου προ πανδημίας και πριν την εκταμίευση έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της ή εμφανίζει πτώση τζίρου;
Στη βάση των νέων συνθηκών, που διαμορφώνονται, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον επιχειρηματικό της σύμβουλο και να συζητάει για τις εξελίξεις, τόσο στην παρούσα φάση, όσο και στα μελλοντικά της σχέδια, ώστε να βρίσκεται η βέλτιστη δυνατή λύση.

Με πιο ευνοϊκούς όρους οι νέες χορηγήσεις

«Κοινός στόχος των τραπεζών είναι να συμβάλουν στη διατήρηση της υγείας των επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας». Αυτό τονίζει ο Γενικός Διευθυντής της Eurobank και επικεφαλής Commercial Banking, κ. Ανδρέας Χασάπης, ερωτηθείς για το κατά πόσο η πανδημία θα επηρεάσει τα σχέδια των τραπεζών για νέες χορηγήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη Eurobank έχουν ήδη έρθει σε επαφή με κάθε πρόσφορο τρόπο, εκτός της συνάντησης με φυσική παρουσία, με όλους σχεδόν τους πελάτες, προκειμένου να συζητήσουν τις επιπτώσεις στο πλαίσιο της πανδημίας.

«Σε αυτή την προσπάθεια, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που προσφέρονται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των ευρωπαϊκών φορέων, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), ώστε να προσφέρουμε χρηματοδότηση με τους πιο ευνοϊκούς όρους», προσθέτει.

Όσον αφορά στην έκθεση του τραπεζικού συστήματος στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος δέχεται και τις πιο σοβαρές πιέσεις, ο κ. Χασάπης τονίζει: «Είναι σημαντική, καθώς έμμεσα ή άμεσα συνεισφέρει πάνω από το 20% του ΑΕΠ της χώρας μας. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σημαντικό πλήγμα δέχονται τα ‘City hotels’, αλλά και ο συνεδριακός τουρισμός, εκθέσεις, εκδηλώσεις.

Τα ‘Resorts’, τα οποία παραδοσιακά ανοίγουν λίγο πριν ή μετά το Πάσχα, ελπίζουν οι απώλειες των πρώτων μηνών να καλυφθούν μερικώς τους επόμενους μήνες, ενώ, σε ένα θετικό σενάριο, ίσως, να παρατηρήσουμε μικρή παράταση της σεζόν ακόμη και μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Βέβαια, όλα αυτά είναι οι υποθέσεις εργασίας, αλλά εάν η παρούσα κατάσταση διαρκέσει για περισσότερους μήνες, πέραν του καλοκαιριού, τότε θα συζητάμε για μία εντελώς διαφορετική κατάσταση, που θα επηρεάσει τους πάντες».

Facebook Comments