ΑρχικήΟικονομίαLAMDA Development: Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας -Πρώτη κερδοφόρα χρονιά για το έργο του...

LAMDA Development: Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας -Πρώτη κερδοφόρα χρονιά για το έργο του Ελληνικού

Υψηλές οικονομικές επιδόσεις για το 2023 ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της LAMDA Development.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του ομίλου για το 2023 εμφάνισε κέρδη 206 εκατ. ευρώ αυξημένα 69% έναντι των κερδών 122 εκατ. ευρώ το 2022.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το 2023 παρουσίασαν κέρδη 27 εκατ. ευρώ έναντι ζημία 31 εκατ. ευρώ το 2022. Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου, προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών, για το 2023 παρουσίασαν κέρδη 132 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 13 εκατ. ευρώ το 2022.

Αναλυτικότερα:

– Στα Εμπορικά Κέντρα (4 σε λειτουργία) τα λειτουργικά κέρδη προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών (Retail EBITDA) ύψους 81 εκατ. ευρώ αποτελούν νέο ιστορικό ρεκόρ (αύξηση 18% έναντι του 2022 ). Ο συνεχιζόμενος ισχυρός ρυθμός αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τα συνολικά μισθώματα (24% έναντι του 2022) και των εσόδων στάθμευσης (16% έναντι του 2022, λόγω της σημαντικής αύξησης της επισκεψιμότητας).

– Στις Μαρίνες: τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών αυξήθηκαν 5% έναντι του 2022 στα 18 εκατ. ευρώ επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Τα λειτουργικά κέρδη της Μαρίνας Φλοίσβου αυξήθηκαν 5% έναντι του 2022 στα 14 εκατ. ευρώ ενώ της Μαρίνας Αγ. Κοσμά (Ελληνικό) αυξήθηκαν 11% στα 5 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω βελτίωση προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης των ετήσιων (μόνιμων) συμβάσεων ελλιμενισμού, βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής, οι οποίες εξακολουθούν να ανέρχονται στο 100% της συνολικής χωρητικότητας.

Έργο στο Ελληνικό: η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων, λόγω της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της λογιστικής αναγνώρισης εσόδων βάσει εκπλήρωσης σχετικών υποχρεώσεων, είναι ο κύριος παράγοντας επίτευξης σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας το 2023, σε διάστημα μόλις 2,5 ετών από την υπογραφή της εξαγοράς των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (25.06.2021). Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ κέρδη έναντι ζημιάς 67 εκατ. ευρώ το 2022.

Οδυσσέας Αθανασίου: Ολες οι επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου επέδειξαν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023 ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου επισήμανε ότι όλες οι επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου επέδειξαν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. «Τα Εμπορικά Κέντρα κατέγραψαν ένα ακόμα νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας (Retail EBITDA) στα 81 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 18% έναντι του 2022. Νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψαν και οι Μαρίνες του ομίλου. Εντυπωσιακές ήταν οι εξελίξεις στην ανάπτυξη του έργου στο Ελληνικό. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, από την έναρξη του έργου, έφτασαν τα 641 εκατ. ευρώ γεγονός που οφείλεται στη σημαντικότατη ζήτηση για τις οικιστικές αναπτύξεις του έργου. Σημειώνουμε ότι το 2023 υπήρξε η πρώτη κερδοφόρα χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο για το έργο, σε διάστημα μόλις 2,5 χρόνων από την υπογραφή της εξαγοράς των μετοχών από τη LAMDA (25.06.2021). Το Ελληνικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και τα οικιστικά έργα είναι πλέον ορατά από τη Λεωφ. Ποσειδώνος», πρόσθεσε ο Οδυσσέας Αθανασίου.

Έργο Ελληνικού

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έργου του Ελληνικού το 2023, ο κύριος παράγοντας της σημαντικής ανάκαμψης των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της επίτευξης σημαντικής κερδοφορίας EBITDA σε διάστημα περίπου 2,5 ετών από τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (25.06.2021), είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων, λόγω της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χρήζουν ξεχωριστής αναφοράς οι παρακάτω σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του έργου στο Ελληνικό:

•Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2024 ανήλθαν σε 641 εκατ. ευρώ.

•Τα αναβαλλόμενα έσοδα από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, τα οποία θα αναγνωριστούν σταδιακά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ανήλθαν την 31.12.2023 σε 127 εκατ. ευρώ.

•Τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους επιβαρύνθηκαν από χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων ποσού 44 εκατ. ευρώ (έναντι 38 εκατ. ευρώ το 2022).

•Μέσα στο 2023 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) 171 εκατ. ευρώ ενώ την 31.12.2023 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων υποχρεώσεων για κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) ανερχόταν σε περίπου 0,6 δισ. ευρώ.

•Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα την 31.12.2023 ανήλθαν σε 131 εκατ. ευρώ (165 εκατ. ευρώ την 31.12.2022).

•Κατά τη διάρκεια του 2023 δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό (εξαιρουμένου του δανεισμού για τα Ellinikon Malls), παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους 232 εκατ. ευρώ.

•Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου στο Ελληνικό ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ αυξημένη κατά περίπου 6 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2022.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ