ΑρχικήΕπικαιρότηταΑΔΜΗΕ: Σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη του Target Model

ΑΔΜΗΕ: Σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη του Target Model

Σε πλήρη ετοιμότητα είναι τα συστήματα του ΑΔΜΗΕ ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου μοντέλου της αγοράς ηλεκτρισμού, γνωστού ως Target Model την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.

Όπως τονίζουν πηγές του διαχειριστή, ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε το μεγαλύτερο φορτίο στην υλοποίηση της νέας αγοράς, αφού εκτός από την αγορά εξισορρόπησης έχει και την ευθύνη των μετρήσεων για τη συνολική λειτουργία των αγορών του Target Model. Ειδικά για την αγορά εξισορρόπησης, σημειώνεται ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολύπλοκη τεχνικά αγορά η λειτουργία της οποίας απαιτεί την εκ βάθρων διαφοροποίηση των πρακτικών που ακολουθούνται έως σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρουν πηγές του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να ωριμάσει εγκαίρως η υλοποίηση του Target Model, ο ΑΔΜΗΕ προέβη σε μια σειρά από εντατικές και συντονισμένες ενέργειες το προηγούμενο διάστημα, παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που προκλήθηκαν από την πανδημία (αδυναμία ταξιδιών, μειωμένη διαθεσιμότητα προσωπικού κ.λπ.).

Οι προετοιμασίες του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνουν:

•    Τη διευθέτηση σημαντικών ρυθμιστικών/κανονιστικών θεμάτων και την ανάπτυξη των απαραίτητων μεθοδολογιών καθημερινής λειτουργίας.

•    Την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των αντίστοιχων διεπαφών με το ΕΧΕ (συστήματα BMMS, MSS, XBMS&MODESTO)

•    Την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων σε σημαντικά θέματα της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της ελληνικής αγοράς (centraldispatch, σε αντίθεση με το self-dispatch που εφαρμόζεται στη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε.).

•    Την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αγορά και του αρμόδιο προσωπικού του Διαχειριστή.

Μεταβατική περίοδος προσαρμογής

Η εμπειρία από την εφαρμογή του Target Model σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές έχει δείξει ότι πρόκειται για μια απαιτητική υλοποίηση με πολλές συνιστάμενες, η οποία προϋποθέτει ένα μεταβατικό διάστημα προσαρμογής για όλους τους συμμετέχοντες. Όπως τονίζουν πηγές του διαχειριστή, ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει εμπειρία, τεχνογνωσία και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει τυχόν διαταράξεις κατά την παρθενική περίοδο εφαρμογής του νέου μοντέλου. 

Παράλληλα, έχει προβλέψει και αναπτύξει λύσεις εφεδρικής λειτουργίας των επιμέρους αγορών, ώστε η προσαρμογή στην ελληνική αγορά να γίνει όσο το δυνατόν ομαλά και χωρίς αναταράξεις.

Οφέλη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού

Η μετάβαση στο Target Model αποτελεί την πιο σημαντική μεταρρύθμιση στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύζευξή της με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, η υλοποίηση του TargetModel:

•    θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας

•    θα επιφέρει αυξημένα οικονομικά οφέλη, ιδίως από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό,

•    θα οδηγήσει σε δίκαιες και ανταγωνιστικές τιμές χονδρεμπορικής αγοράς,

•    θα συμβάλλει στην αποδοτικότερη ένταξη των ΑΠΕ, επιταχύνοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την απανθρακοποίηση της ελληνικής και, κατά προέκταση, ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τα οφέλη της ιστορικής μεταρρύθμισης θα τα καρπωθούν, εκτός από τους συμμετέχοντες στην αγορά, όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ