ΑρχικήΟικονομίαIMD: Κατά δύο θέσεις βελτιώθηκε η θέση της Ελλάδας, στη διεθνή κατάταξη...

IMD: Κατά δύο θέσεις βελτιώθηκε η θέση της Ελλάδας, στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας

Κατά δύο θέσεις βελτιώθηκε η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας που καταρτίζει το International Institute for Management Development (IMD) με έδρα τη Λοζάνη της Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της «Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας» που δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, η χώρα μας κατατάσσεται στην 47η θέση μεταξύ 67 χωρών από την 49η στην οποία βρισκόταν το 2023, ενώ συνολικά κατά την πενταετία 2020 – 2024 η κατάταξη της Ελλάδας βελτιώθηκε κατά δύο θέσεις.

Σύμφωνα με τον ΣΒΕ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας προέρχεται από τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στις τρεις από τις τέσσερις ομάδες δεικτών. Συγκεκριμένα η Ελλάδα παρουσιάζει βελτίωση:

· Κατά έξι θέσεις στην κατηγορία δεικτών «Οικονομική Αποδοτικότητα». Από την 58η θέση το 2023 η χώρα μας βρίσκεται στην 52η θέση το 2024.

· Κατά μια θέση στην κατηγορία δεικτών «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα». Από την 53η θέση το 2022, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 52η θέση το 2023.

· Κατά τέσσερις θέσεις στην κατηγορία δεικτών «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα». Από την 48η θέση το 2022, πλέον η χώρας βρίσκεται στην 44η θέση για το 2023.

Στην κατηγορία δεικτών «Υποδομές» η χώρα παραμένει στάσιμη και συγκεκριμένα στην 40η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δήλωσε: «Παρά το εδραιωμένο κλίμα αβεβαιότητας στο οικονομικό γίγνεσθαι, που απορρέει από τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι διαγράφει μια πετυχημένη αναπτυξιακή πορεία.

Για τον ΣΒΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση, αλλά κυρίως για την επαύξηση αυτής της δυναμικής είναι η εντατικοποίηση του μεταρρυθμιστικού έργου, με σκοπό τη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και την ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, στο οποίο η βιομηχανία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Στο σύγχρονο και απαιτητικό διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, θα πρέπει να ληφθούν αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία εκδηλώνεται μια τάση αποβιομηχανοποίησης σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, θα πρέπει η βιομηχανία -και γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις- στην Ελλάδα να υποστηριχθούν έμπρακτα, για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύνθετες προκλήσεις».

Προτεραιότητες σύμφωνα με τον ΣΒΕ είναι:

1. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αναφορικά με την εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού

2. Λειτουργικές και σύγχρονες υποδομές (λιμάνια, σιδηροδρομικό δίκτυο, συνδυασμένες μεταφορές).

3. Η μείωση της αναπτυξιακής μονομέρειας και η στήριξη της περιφέρειας.

4. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας.

5. Η ενεργειακή πολιτική.

6. Η δημιουργία φιλικότερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος με μείωση της γραφειοκρατίας και αναμόρφωση του συστήματος δικαιοσύνης.