Πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ Α.Ε. η ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018 παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu, του κ. Αγγελου Καρακώστα, Deputy CEO, του κ. Αθανάσιου Λιάγκου, μέλους του Δ.Σ. και σύμβουλου διοίκησης, του κ. Tian Chao, CFO και άλλων στελεχών της εταιρείας.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του λιμένος. Τα πιο σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2018 συνοψίζονται ως έξης:

– Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 132,9 εκατ.ευρώ έναντι 111,5 εκατ. της χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2 %.

– Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 42,3 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. της χρήσης 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 100%.

– Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147% σε 27,9 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ. της χρήσης 2017.

– Ο ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 4,8 εκατ.ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2018 έναντι 4,1 εκατ. το 2017.

– Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 80,9 εκατ. ευρώ έναντι 61,9 εκατ. ευρώ το 2017.

– Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,424 ευρώ από 0,1712 το 2017 (αύξηση 148%).

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu: “Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω του αυξημένου ανταλλάγματος παραχώρησης, μερισμάτων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Οι πρόσθετες επενδύσεις που προτείνουμε στο Master Plan θα τονώσουν ακόμη περισσότερο την απασχόληση και την τοπική και εθνική οικονομία”.