Ελληνικό: Το σχήμα Mohegan – ΓΕΚ Τέρνα ο μόνος διεκδικητής για την άδεια του καζίνο

10 mins read

Κοινοποιήθηκε πριν από λίγο η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αναφορικά με τον διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, στους δυο ενδιαφερόμενους, την κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα και Hard Rock International.

Όπως αναφέρει η απόφαση, απορρίπτεται ο φάκελος της Hard Rock International και το σχήμα Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα μένει ο μόνος διεκδικητής για την πολυπόθητη άδεια καζίνο.

Η κοινοποίηση της απόφασης ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο αφενός για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που περιλαμβάνει το άνοιγμα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του σχήματος Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα και αφετέρου για την υποβολή ενστάσεων από την πλευρά της αμερικανικής Hard Rock.

Η απόφαση της ΕΕΕΠ:

«Ανακοινώνεται ότι με την με αριθμό 457/1/14.01.2020 ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.:

  • ορίσθηκε ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 στο πρόσωπο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διενέργεια του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.
  • επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διεθνούς διαγωνισμού που αφορούν στα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οποία απορρίπτεται η Προσφορά του Διαγωνιζομένου SHRE/SHRI, LLC και γίνεται αποδεκτή η Προσφορά του Διαγωνιζομένου INSPIRE ATHENS (Ένωση Προσώπων).

Η εν λόγω απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκε στους Διαγωνιζομένους».

Facebook Comments